Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ - သီႇ ပေႃႉ တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-10/12/2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူမ်ႇၵၢင် ၽွင်းၸုမ်းသိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

ၽွင်းသိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇ ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႈၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူမ်ႇၵၢင် တေႃႇပၢင်တိုၵ်းပေႃးယဵၼ်ၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 9/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 2 တပ်ႉၵွင် တပ်ႉၶမယ 324 ၼမ်ႉတူႈ တင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img