Sunday, July 21, 2024

RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇပေႃႉ ဢမ်ႇယွမ်း 4 ပွၵ်ႈ

Must read

ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊၼႆႉမႃး RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇ ပေႃႉ တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 5-10/12/2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ – သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸုမ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7ထိုင်ဝၼ်းတီႈ10 ၼႆႉ တင်းမူတ်း ယိုဝ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5 ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈပဵၼ်တၢင်း SSPP ပွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 4 ပွၵ်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

RCSS တင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမူတ်း 3 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ RCSS တင်း SSPP သမ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 1 ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၾၢႆႇ TNLA ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 3 ပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးသေ လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉတူႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ႁိမ်း 300 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း