Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မူၵ်းသွၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇလွတ်ႈလႅဝ်း   

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မူၵ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်း ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း   ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇမူၵ်းသွၼ်ႈယူႇ သဝ်းၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း...

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၵူႈဝၼ်း

ၼႂ်းဝူင်ႈႁႅၵ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယဝ်ႉ 7 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞။ ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၼႂ်းဝူင်ႈထီႉၼိုင်ႈ လိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

ၽွင်းၶၢဝ်းလူဝ်ႇလူင်းႁႆႈလူင်းၼႃး ၸိူင်ႉၼႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃး ပၢတ်ႇၶဝ်ႈယၢပ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 24/11/2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 99 တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ...

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်းၽွင်းၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ

  ၽွင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီသမ်ႉပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း  ၊ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈ  ၵူၼ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၸႂ်။   တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ  ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼူမ်း ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႄးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ MNDAA , AA သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၊...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တၢင်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု မိူင်းၵိုင်ထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 1/11/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ တႅၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွႆး ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  ဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇၶိူဝ်းယႂ်းၶႃႈ။...

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယေႃ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ  ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇမေႃးထႅင်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵေႃႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ။    ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈဝႃးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် မႃးႁႅင်းသေၸင်ႇ ဢဝ်သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်  ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။...

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽွင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၽွင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝၢၼ်ႈလူင်  ။ မႄႈမၢၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢင်ၵွၼ်၊ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမႃးထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈလႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းယဝ်ႉသေ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းၼႂ်းပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ပူၼ်ႉမႃး။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းမႄႈလႄႈ တင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵွၼ်ၼင်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်းဢၼ်လဵင်ႉပၼ်လုၵ်ႈမၼ်းၵေႃႈ။ ပဵၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတီႈဝၢၼ်ႈဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉဢေႃႈ - ဝႃႈၼႆ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၼၢင်းၽိဝ်ႇဝိၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်း 600 ပၢႆလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇယဵၼ်သဝ်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးထိုင် 600 ပၢႆ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 28 တေႃႇထိုင်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 30/8/2021 ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် လူင်ၵႂႃႇၵူႈတၢင်း။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၵေႃႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တေႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ပေႃးသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉယိုဝ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်း KIA တင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းယေႃ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ   တဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢမ်ႇထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။   ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင်ႁႂ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈ ႁိမ်းလွႆသူႉၶိၼ်းတွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 21/6/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ တင်း ၸုမ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈသူႉၶိၼ်းတႃႇလႄႈ မၢၼ်ႈလူင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆၼမ်

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ 11 ၵေႃႉ ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ 15 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 31/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သႅၼ်ဝီ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ငိူင်ႉပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6:15 မူင်း သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉၼမ်ႉဢုၼ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ - လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း တင်းၼမ်။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိပ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမူႇၸုမ်း သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈမီး    ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပွတ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး 1,000 ပၢႆ ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 1,000 ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တႄႇဢဝ်မွၵ်ႈၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/3/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ပၢင်ၸၢမ်၊ ၵၢင်ႉၵၢင်လႄႈ ဝတ်ႉၼမ်ႉၸဵတ်းလိၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ လုင်းၸၢႆးၵူး...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄးမီးႁဵင်ပၢႆ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းပွတ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။...

Latest news

- Advertisement -spot_img