Tuesday, June 18, 2024

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း

Must read

ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းသိူဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ဝႆႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းယေႃ မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။

Photo Credit to Mongyaw Youth- ႁၢင်ႈမိူင်းယေႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ  ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇမေႃးထႅင်ႈသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵေႃႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ။   

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် မႃးႁႅင်းသေၸင်ႇ ဢဝ်သဵင်ၵွင်ႈၶဝ်  ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ရၶႅင်ႇတင်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းယေႃႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းသွင်ငႃးသေ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ တႄႇၼၼ်ႉမႃး ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ယဵၼ်လူင်းၵႂႃႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေး ၊  တိုၵ်ႉမႆႈၸႂ်ၵူဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တင်ႈဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းတေႃႇထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈပဵၼ်သဵင်ယိုဝ်းၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းလႄႈ လႅပ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယိုဝ်းလွၵ်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းဢူၺ်းလီထွႆဢွၵ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။  

“သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ တႅၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 150 ။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ ၵႃး 3-4 လမ်း။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း တီႈမိူင်းယေႃၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

  မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးတၢင်းဝဵင်းၼၼ်ႉ တူၵ်းတႅၵ်ႇၸွမ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉဢမ်ႇတိူဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းယေႃလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ဢဝ်ၼမ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇသူၼ်ၼႃး ၵူၼ်းမိူင်းယေႃၶၢင်းပွင်ႉၼင်ႇၼႆ။

“တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်လူဝ်ႇၵႂႃႇယိုဝ်းၵၼ်ၸွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ ယူႇလူး ထိူၼ်ႇလွႆ ၼမ်ပဵၼ်တၢၼ်ႇၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းယေႃၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶဝ်ယင်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ထဵင်ၶိုၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶိုၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တွင်းပၢၼ်ႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယွၼ်းထွႆၶႃႈလူး ၶဝ် ” – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းယေႃ ၊ သိုၵ်းMNDAA ၊ TNLA လႄႈ AA သမ်ႉပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၊  သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်း TNLA သမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းတၢင်းဢွၵ်ႇလႄႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇမိူင်းယေႃ ၊ သိုၵ်းတႆး SSPP ၵေႃႈ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈထုင်ႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းလႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းမိူင်းယေႃ။ ဢၼ်လႆႈထွႆဢွၵ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းပၵ်းယူႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း