Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းယေႃမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်း KIA တင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

Must read

 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၸီႉသင်ႇ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈမိူင်းယေႃ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ   တဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢမ်ႇထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ။

Photo Mongyaw- ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယေႃ

  ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႆႈၸႂ်ၵူဝ်သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင်ႁႂ်ႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉထွႆထွၼ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 2 ဝၼ်းတဵမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉယင်းပႆႇ ၶၢႆႉဢွၵ်ႇ မိူင်းယေႃ ။

- Subscription -

ၵူၼ်း  မိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ ၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်မႃးၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ တေမီး 10 ပၢႆၵႃႈၼႆႉ ၵူၺ်း။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢမ်ႇယွမ်းထွၼ်ၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇပၵ်းဝႆႉ 2 ဢွင်ႈတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းယေႃ တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းမိူင်းယေႃ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃ ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ႁိမ်းဝၢၼ်ႈလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်သူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈၶဝ်မႃးၶွၼ်ႈၵၼ် တီႈတပ်ႉမိူင်း ယေႃၼႆႉမူတ်းယဝ်ႉ။ တင်ႈတႄႇ သိုၵ်း KIA ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ထွၼ်။ သင်ဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းၵၼ်ၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ မႆႈၸႂ်ၸွမ်းၶဝ်တႄႉၶႃႈ ၵူဝ်ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢၼ်မႆႈၸႂ်လိူဝ်ႁႅင်းထႅင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းတပ်ႉၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယေႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး   သိုၵ်း KIA တင်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉသမ်ႉမီးပၼ်ႁႃၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းယေႃ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝၢင်းၸႂ်ၵိၼ် ဝၢင်းၸႂ်ၼွၼ်း ။

“တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၵိၼ် ပဵၼ်သဝ်း ဢမ်ႇပဵၼ်ၼွၼ်းလပ်း လႆႈလီလီ ၶႃႈ ၵုမ်ႇလႆႈဝႆႉသတိၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈဢေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ပၼ်ႁႃ လွင်ႈသိုၵ်း သွင်ၸုမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိူင် ၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ် သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၸွမ်းၶဝ်ၼႃႇၶႃႈယဝ်ႉ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပွတ်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/6/2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်းၶၢင် သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵေႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းယေႃ – လႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်ၼႆသေ  Lockdown ဝႆႉပႃးထုင်ႉမိူင်းယေႃ။  မီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လိူဝ်ႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း