Friday, March 1, 2024

TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 24/11/2023 ဝႃႈ ယိုတ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်းၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်သိုၵ်းဢူၺ်းလီ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၸမ်လိူၼ် သိုၵ်းတဢၢင်းယိုတ်းလႆႈ ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 23/11/2023 ၼၼ်ႉ၊ ယိုတ်းလႆႈပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ႁဝ်းၶႃႈလႆႈတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၼႆႉမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းၸွႆႈလႄႈ ဢမ်ႇယိုတ်းလႆႈငၢႆႈ။ ၶမ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးယိုဝ်းယူႇၵေႃႈ ႁဝ်းသႂ်ႇႁႅင်းၶိုၼ်းယိုဝ်းလႄႈလႆႈၵႂႃႇၽွင်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Y12 မႃးယိုဝ်း 2 ၵမ်း။ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် ၵျႅတ်ႉၾၢႆႇတိူဝ်ႇမႃးယိုဝ်းဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵမ်း။ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ။ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇဢွၵ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 50 လၵ်းပၢႆ တင်းမူတ်းမီးဝၢၼ်ႈၵူၼ်း 13 ဝၢၼ်ႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၶၢၼ်။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်လဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးယေး၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးပွင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၺွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းဢိူင်ႈမိူင်းၵႅတ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တင်း ၸုမ်း ပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းဢူၺ်းလီ တႃႇယိုတ်းပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႈမိူင်းၵႅတ်ႈလႆႈၼႆႉ – ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ ၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်လႄႈဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလူႉၵွႆၼမ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေတၢႆၵေႃႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းမီးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈဢၼ်ႁၢႆၵႂႃႇ (တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ) မီးၵေႃႉၼိုင်ႈ။ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ 500 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ဝႆႉ ။

ၸုမ်းပၵ်းတႃသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းတႄႉ ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈယူႇသဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလီဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁႄႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢၼ်ဝႆႉဝၢၼ်ႈသူၼ်ႈႁိူၼ်းယေးပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၽိတ်းပိူင်သိုၵ်းလႄႈပဵၼ်ၽူႈပူၼ်ႉပႅၼ် ရႃႇၸဝၢတ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းသိုၵ်း ၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ၶေႃႈပူင်တႃႇႁႂ်ႈလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇလႆႈႁပ်ႉတူတ်ႈတၢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း – ဝႃႈၼႆ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းတဢၢင်း ယင်းလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ – တင်ႈတႄႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းလႆႈ 8 ဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယိုတ်းလႆႈပႃးပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 210 ဢၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း