Friday, March 1, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆးယွၼ်ႉ ၼမ်ႉၵွင်ႉငူၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်

Must read

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵၢၼ်ၶုတ်း ႁႄႈလိၼ် တီႈဝၢၼ်ႈ ဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇ ၼႂ်းၵႄႈဝဵင်း မၢႆႇၵျႃႇယၢၼ်ႇ လႄႈဝဵင်းလၢႆႇၸႃႇ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉသေ လူမ်းတင်းၼမ်ႉမီးၵွင်ႉငူၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼင်ၶူမ်းၵၢႆး။

ၼမ်ႉဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈၵၢၼ်ၶုၼ်းႁႄႈလိၼ် (မျေႇသျႃးတတ်ႉတု) ၼၼ်ႉ လႆၶဝ်ႈၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇၼၼ်ႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးၸဵပ်းသႅပ်ႇၸွမ်းၽႃႇတိၼ် ၽႃႇမိုဝ်းလႄႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်း ၶၢဝ်ႇ RFA ႁၢႆးငၢၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

 “ၾၢႆႇတၢင်း KIO ပၼ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလႄႈ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈလိၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ ပီၵၢႆၼႆႉ။ ၼမ်ႉၶုတ်းႁႄႈၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇၵဵပ်းလီလီ ပွႆႇလူင်းၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ၸဵပ်းပဵၼ်ယဵၼ်း။ၵမ်ႈၽွင်ႈထိုင်တီႈၶူမ်းႁႅင်းဢႃးလႃးသေ သမ်ႉပေႃးလိုမ်းတူဝ်ဢေႃႈ” -ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝၢၼ်ႈဢိၼ်ႇၶွင်းပႃႇၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမီး ႁဵင်ပၢႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးဢမ်ႇယူႇလီယူႇၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူတ်းယႃယူႇလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း ။ ဢမ်ႇတၼ်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်လွင်ႈၶုတ်းႁႄႈလိၼ်ၼႆႉသေ သၢၼ်ၶတ်းမႃးတႃႇသေႇသေတႃႉ ယူႇတၢင်း KIO တႄႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈႁၢမ်ႈႁႄႉ ၵၢၼ်ၶုတ်းႁႄႈသေပွၵ်ႈ – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း