Sunday, June 16, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်လမ်

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၽွင်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ  တီႈၼႂ်းသူၼ် မၼ်းၸၢႆး ၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/7/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်း   ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ တီႈၼႂ်းသူၼ် မၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးလွင်ႈၶမ်ၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶွင်ႉၶမ်ၸႂ် ၸွမ်းလုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉၵႂႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇႁႂ်ႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ မႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသုၵ်ႉႁူသုၵ်ႉၸႂ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ။  ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၼိုင်ႈႁူင်ႈႁဵၼ်းလႂ် ၶဝ်ပႂ်ႉတီႈဢေႇသုတ်း 2 ၵေႃႉထိုင် 4 ၵေႃႉ။...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈဢမ်ႇမီး  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သေၵေႃႉယဝ်ႉ  ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်။ တႄႇဝၼ်းတီႈ 1-4/5/2022 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးသေၵေႃႉယဝ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇမဝ်မၢင်...

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိုတ်ႇပၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈတၢင်းမႆႈၸႂ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ၶူဝ်ႊဝီတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၸပ်းပႃးၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၼမ် လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီး ၊ ၵၢတ်ႇလူင်သမ်ႉၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသိုဝ်ႉၶၢႆမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈငဝ်းလၢႆးတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယူႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/10/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိုတ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း သိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်လႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉ မိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ပၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၸၢႆႇၵၼ်တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ၼႆသေတႃႉ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇ/ ၵဵတ်ႉ ပႂ်ႉထဵတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၼမ်ႉၸၢင် – ၶူဝ်လမ်ထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶိုၼ်းမီးၵဵတ်ႉ/လၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ပၢင်လူင် လၢႆးၶႃႈ မိူင်းၼွင် မိူင်းသူႈ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး ၼမ်ႉၸၢင် ၶူဝ်လမ် ၵုၼ်ႁိင်း တႃႈၵေႃႈ မိူင်းပဵင်း ၵဵင်းတုင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင် မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းပၼ်ႇ...

တီႈၶူဝ်လမ် ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႂ်ႇ တႄႇပိုတ်ႇၵၢတ်ႇၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ

ၵၢတ်ႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ပိၵ်ႉမႃးလႆႈႁိမ်းၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမႃးသိုဝ်ႉမႃးၶၢႆ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 19/8/2021။ “ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးလႆႈဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵၢတ်ႇၵေႃႈၶိုၼ်းတႄႇပိုတ်ႇပၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၶႃႈ။ ပိူၼ်ႈပႆႇႁတ်းမႃးသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၼမ်။ တီႈၶူဝ်လမ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉၵူၼ်းတၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵုၼ်ႁဵင် - ၵႃလိ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ၵူၼ်းပဵၼ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးယူႇၽွင်ႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ယၢပ်ႇ တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇ ၵႂႃႇမႃးၸူး တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပႆႇမီးလီလီလႄႈ ၽွင်း ၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ၼႆႉသေ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈ/ သၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၶၢၼ်းႁွင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈႁႅင်းသိုၵ်း

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ယလၶ ၸီႉသင်ႇႁွင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇၸေႃႇၼၢႆႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူၵ်းသိုၵ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ၽူႈၼမ်း ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မၢၵ်ႇၵႅင်း(ပၢင်လႅင်းသႂ်) ၊ ၼႃးယႆး...

လူမ်းလႅင်ႉၶဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် (ၵျွင်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇလႄႈ လင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈၶူးသွၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး။ လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 11/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ။ တင်းၾူၼ်တင်းလူမ်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇသဝ်း သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ တိူၵ်ႈလိၵ်ႈထႅင်ႈလင်ႈၼိုင်ႈ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇၵူၼ်းၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉလူင်ၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉတႄႉ ။ မၢၵ်ႇႁဵပ်းၵေႃႈတူၵ်းဢေႃႈ။ ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်တႄႉလင်ၶႃးႁူင်းႁဵၼ်းပိဝ်မူတ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈရူတ်ႉၵႃးႁွၼ်ႈထဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ဢမ်ႇႁတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆၸႄႈဝဵင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းရူတ်ႉႁွၼ်ႈ ထဝ်ႇလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူႈၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းရူတ်ႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်း  ၵၢင်ဝဵင်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်း၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ  လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢႆလၢႆဝဵင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ ၵူၼ်းၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ

ပၢင်ၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် သၢၼ်ၶတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၺႃးတီႉၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ။ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ သႂ်ႇၶူဝ်း ၵူၼ်းၽၵ်းၵႃႇသေမႃးၸွမ်းၶဝ် ဢၼ်မႃး တဵၵ်းႁွင်ႉၶဝ်ၵႂႃႇ သမ်ႉပဵၼ်  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆသေ မႃးတီႉၵႂႃႇဢေႃႈ”- ...

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) မွပ်ႈ ဢၢပ်ႈတၼ်းႁဵင်းပၼ် ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်း...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လင်ၼိုင်ႈ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 15/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း...

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်လင်႞ သုမ်းၶူဝ်းၵျွင်းၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ ပႃးၸဵမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉယၢမ်း 2 မူင်း ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင် (တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း) ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝတ်ႉၼိုင်ႈလင်၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် RCSS ၵုမ်းၵမ်

လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2020 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 10 တပ်ႉၵွင်...

Latest news

- Advertisement -spot_img