Thursday, July 25, 2024

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမႆႈဝိႁၢရ်လင်႞ သုမ်းၶူဝ်းၵျွင်းၶၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်

Must read

ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၶူဝ်းသွႆ ပႃးၸဵမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးတင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်းယွမ်းမွၵ်ႈ ႁိမ်းပၢၵ်ႇသႅၼ်။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးတိုၵ်ႉမႆႈ ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ 11/10/2020

ဝၼ်းတီႈ 11/10/2020 တဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉယၢမ်း 2 မူင်း ၵိူတ်ႇပိူင်ပဵၼ် ၾႆးမႆႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင် ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင် (တီႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း) ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝတ်ႉၼိုင်ႈလင်၊ သွင်ႇၾႆးၼိုင်ႈလင်၊ ရူတ်ႉၵႃးပရူဝ်ႊပွၵ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ (ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ 40 သႅၼ်) တင်းတူဝ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 2 လၢၼ်ႉ (20 သႅၼ်) ဢိၵ်ႇၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉတင်းသဵင်ႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးမိူင်းၶွၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် (SNLD) ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ- “ဝတ်ႉ/ၵျွင်းလုၵ်းလူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵဝ်ႇ ၵျွင်းမႆႉ သမ်ႉပဵၼ်မႆႉ ပႅၵ်ႇ၊ ႁွင်ႈသွင်ႇၾႆးၵေႃႈၶတ်းသေႃးဝႆႉ၊ ႁွင်ႈလုၵ်းဢၼ်ဝႆႉၽႃႈၽႅၼ်ႇ ဢၼ်ၸပ်းၵၼ်တင်း သွင်ႇၾႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သမ်ႉၶတ်းသေႃးဝႆႉ။ ၽိူဝ်ႇၾႆးမႆႈမႃး သေႃးသမ်ႉပဵၼ်ပုၵ်ႉလူင်ဝႆႉ ႁႃပိုတ်ႇဢၼ်လႂ်ၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ဢဝ် ၾႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလၢမ်းႁႅင်းပႅတ်ႈ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းၼၼ်ႉ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တင်းငိုၼ်း 2 လၢၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၸၼ်ႇတၵူၺ်း ပေႃး 60 သႅၼ်ယဝ်ႉ၊ ၶူဝ်းၼႂ်းဝတ်ႉၼႂ်းၵျွင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ ၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းယင်းပႆႇလႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉလုၵ်းလူင် ဝၢႆးသေၾႆးမႆႈယဝ်ႉ

ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်းၼႆႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 7 လၵ်း။ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မႃးၸွႆႈၶႄ/ႁူတ်းၾႆး  ၶၢဝ်းတၢင်း ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်  4 မူင်းပၢႆ ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇၵႂႃႇတင်ႈသဵင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်းၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈမႃးၶွၼ်ႈတုမ် ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်၊ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိုပ်ႈႁေႃႈၶၢႆႉဝၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1996-98 ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈပုင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇႁူမ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း