Thursday, May 30, 2024

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ယၢပ်ႇ တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း

Must read

သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇ ၵႂႃႇမႃးၸူး တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပႆႇမီးလီလီလႄႈ ၽွင်း ၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ၼႆႉသေ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈ/ သၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

Jao Wieng In/ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢႆႇၸူး ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ၶူဝ်လမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူး တၢင်းလူင် ၵုၼ်ႁဵင် – ၶူဝ်လမ် တၢင်းယၢဝ်း တေမီးမွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼၼ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးလိူဝ်ႁႅင်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်   တုင်းႁပ်ႉလူႇၶၢမ်ႇ တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ သဵၼ်ႈတႃႈ/ သၢႆတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈ ပႆႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းလႄႈ ပႆႇမီးငိုၼ်းၼမ် တေဢၢင်ႈသိူဝ်ႇတီႈဢၼ်ယၢပ်ႇမၼ်းဢွၼ်တၢင်း မၼ်းတေ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ သင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်းၵေႃႈ တေဢၢင်ႈသိူဝ်ႇမူတ်း တေဢၢင်းသိူဝ်ႇၵွၼ်ႊ ၵရိတ်ႊ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်း တေမီးယူႇ 2 လၵ်းၶိုင်ႈမွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ထႅင်ႈတႄႉ တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးယိင်းလႄႈ ႁူင်းယဵပ်ႉၽႃႈၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

Jao Wieng In/ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢႆႇၸူး ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ၶူဝ်လမ်

“ဢၼ်လူဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ႁွင်ႈသဝ်း ၸၢႆးယိင်း ထႅင်ႈ 2 လင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁူင်းယဵပ်ႉၶူဝ်း/ ယဵပ်ႉၽႃႈ ပၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈလူႇၶၢမ်ႇမႃး ၸၢၵ်ႈယဵပ်ႉၶူဝ်း 16 လင်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇမီးႁူင်းယဵပ်ႉမၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼႆႉၵေႃႈ   ယွၼ်းလူႇၶၢမ်ႇဝႆႉတႃႇႁူင်းၼွၼ်း 2 လင်လႄႈ ႁူင်းယဵပ်ႇၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”-  ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်မ ဝဵင်း ဢိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်  ပေႃးတေလႆႈႁူႉ လွင်ႈထမ်ႇမ လေႃးၵ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈသႅၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေသွၼ်လၢႆးပူၵ်းပွင်ပႃး လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႈ မိူၼ်ယဵပ်ႉၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ ဢၢၼ်း ႁဵတ်း ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ႁႂ်ႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈမႃး မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၶိုၼ်းမေးၵေႃႇၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/6/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း