Saturday, June 22, 2024

ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

Must read

ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းပဵၼ်ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈ ၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းယိုတ်းဢမ်းၼၢတ်ႈ။

ႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းယလၶ ၶူဝ်လမ်

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်း ပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း (နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ) မွပ်ႈ ဢၢပ်ႈတၼ်းႁဵင်းပၼ် ၸွမ်သိုၵ်း တၢၼ်းလႅင်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ် ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်း လူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း သိုၵ်းတီႈၼႆႈတႄႉ ၶိုၼ်ႈတၼ်းႁဵင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ ။  ယၢမ်းလဵဝ် တီႈတိူင်းသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႅမ်မၼ်း သိုပ်ႇပုတ်ႈယိပ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ယလၶ ၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸွမ်ႁၢၼ်ၸေႃႇၸေႃႇၼႅင်ႇ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ဢွင်ႇဝိၼ်းဢူး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွင်းဝႆႉ တင်ႈတႄႇပီ 2018 မႃး ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပူတ်းၶၢႆႉ ယင်ႉလိုဝ်ႈတၼ်းႁဵင်းၼႆႉသေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလႅင်ႇ  ၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း