Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ပွၵ်ႈ (1) တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တေႁပ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၼၢႆးၶၢဝ် တႃႇ 120 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15-25/1/2024 (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ယွၼ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (သူဝ်ႇလႃႇပျႃး) သျွတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2023 ၼႆႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇမူင်ႈလဝ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၼႂ်းၵႄႈၶူဝ်လမ် - ၵုၼ်ႁဵင် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်းမႆႈ 3 လင်ထပ်းၵၼ် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ...

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄး

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈသႃလႃးဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်လၢႆ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:15 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇလႄႈ သႃလႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းဢေႇ ဢမ်ႇမီးၼီႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ - ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ၸွမ်းပိူင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်...

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းပႃးပၢင်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၼႂ်းထမ်မ – လေႃးၵ

ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ တေၸတ်းပႃးပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈထမ်မလႄႈ လေႃးၵ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈသင်ၶၸဝ်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်  လွင်ႈတၢင်းဢွင်ႈတီႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃးထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-20/1/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 44 တူၼ်။   ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/2/2022 တေႃႇထိုင် 1/3/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10...

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝဵင်း

ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမွတ်ႈ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လဵပ်ႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆး...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တၢႆ  3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 21 ၵေႃႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 21 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် 3 ၵေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2021 ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ/ ၵၢတ်ႇၸၢႆႇ/ ဝၼ်းတုမ်းၵၢတ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။  တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉ...

သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ယၢပ်ႇ တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇသိူဝ်ႇတၢင်း

သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇ ၵႂႃႇမႃးၸူး တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပႆႇမီးလီလီလႄႈ ၽွင်း ၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ၼႆႉသေ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တုင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈ/ သၢႆတၢင်း ဝႃႈၼႆ။ ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိူဝ်ႉ/ ၾူၼ်ယဝ်ႉလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 38 တူၼ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်...

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ  ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ ဢၼ်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ...

ၽႃႈတူမ်းသူပ်း (Mask)ဢၼ်ၸႂ်ႉယဝ်ႉ ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ်- ၵဵင်းတွင်း ၼၢင်းမေႃယႃလူင်းၵဵပ်းၽဵဝ်ႈ

ၼၢင်းမေႃယႃလုမ်းလႃး တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လုၵ်ႉပႆတၢင်းၵၢင်ၼႂ် ၵဵပ်းၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၽႃႈတူမ်းသူပ်း Mask ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉယဝ်ႉသေ ပွႆႇပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉ ၸွမ်းၾင်ႇၶၢင်ႈတၢင်း ၶူဝ်လမ် - ၵဵင်းတွင်း ၼၼ်ႉပႃး။ ဝၼ်းတီႈ 15/1/2021 ၼၼ်ႉ  တၵ်ႇၵႃႇသတ်ႉထႃး ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် သၢင်းၵဵဝ်ႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/...

ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၸဝ်ႈ

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼုင်ႈၶၢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း  တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ်   100 ၸဝ်ႈ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img