Sunday, May 26, 2024

ပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

Must read

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဢိၵ်ႇတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ  ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

Image: ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ပၢင်ၶၢမ်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ် တႃႇ 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ

ဢၼ်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/1/2021မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ တႃႇ 90 တူၼ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈလႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵမ်ႈၼမ်။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယိူင်းဢၢၼ်း တီႈလႆႈ ၶၢမ်ႇၶၢဝ်ပၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း 90 တူၼ်ၼႆႉ 1. ၶၢဝ်း ယၢမ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈမီးသုၼ်ႇႁဵၼ်း ႁူႉ ၸမ်ၸႂ်လွင်ႈသႃသၼႃ၊ 2. ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်းႁူႉလွင်ႈၽႃသႃ လိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ပိုၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင် ပွင်ႈ ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်၊ 3. ပိုတ်ႇပၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ၼၢင်းယိင်း ၶႂ်ႈယုၵ်ႉၸၼ်ႉၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးႁဝ်း လီ တိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

Image: ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ပၢင်ၶၢမ်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ် တႃႇ 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ

ပၢင်ၶၢမ်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယုလဵၵ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵမ်းႁႅၵ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

“ၵူႈပွၵ်ႈၼႂ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၼၢႆးၶၢဝ်ၼႆ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးလုၵ်ႈလၢၼ်လဵင်ႉ ၵူၼ်း ၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ် မႃးယူႇတီႈၵျွင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁဵၼ်းႁူႉ မိူၼ်ၼင်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်း။ ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၸဝ်ႈၶၢဝ်တီႈၼႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ၊ တုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ် ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးၸၼ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၸၼ်ႉၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးႁဝ်း လီမႃး ပဵၼ်တီႈၼပ်ႉ ယမ်မႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ပဵၼ်ၵႃႈၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇလွၼ်ႉလွၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး”- ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Image: ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း/ ပၢင်ၶၢမ်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ် တႃႇ 90 တူၼ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ

ပၢင်ၶၢမ်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵၢင်ၶမ်ႈ တေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၵၢၼ်တြႃး လၢႆးတြႃး ၼႂ်းသႃသၼႃ ပိုၼ်းတႆး လိၵ်ႈတႆး တၢင်းႁူႉ ႁွပ်ႈတူဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းလေႃးၵ ၸိူဝ်းၼႆ။

တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇထိုင် 15 ပီ ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႃႇ 120 တူဝ် ၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်မိူၼ်ၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း