Thursday, May 30, 2024

လူမ်းလူင်ၽတ်ႉသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ၵွႆၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄး

Must read

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဢွင်ႈတီႈသႃလႃးဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ ယွၼ်ႉၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆတင်းၼမ်လၢႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်
Photo by – Joa Wieng In/ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:15 မူင်း ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉဢဝ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႇလႄႈ သႃလႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃး/ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်တင်းၼမ်သေ တင်းမူတ်းလူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 40 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၾူၼ်တင်းလူမ်း ၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်မႃးၽတ်ႉသႂ်ႇသေ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၼႆႉ တေပဵၼ်ၶဵင်ႇလၢင်ႉဝၢၼ်ႈလႄႈ သႃလႃးဢွင်ႈတီႈဝႆႈၽြႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း။ သွင်ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ဢဝ်မႆႉၺႅပ်ႈဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ် ပေႃးလူမ်းႁႅင်းၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵွၵ်းပိဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ တင်း မူတ်း တေလူႉသုမ်းယူႇ မွၵ်ႈ 40 သႅၼ်။ တႃႇတေမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၵမ်ႉထႅမ်ႈမႃးၵူၺ်းယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ တင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 ၵမ်ႈၼမ် တေႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ၊ ပေႃႈမႄႈ ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီလႂ် မီးမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းလႄႈ ၵိုတ်းဝႆႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း 30 ၵေႃႉ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇႁႅင်းတႄႉပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ(သိုင်ႇၾႆး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ပႆႇမီးသိုင်ႇ  ၾႆး တႃႇတူမ်ႈႁုင်မိုဝ်ႉ လဵင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။ သင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ မီးလဵင်ႉလူၼႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းၶဝ် တေလႆႈၵိၼ်လီဢိတ်းၼိုင်ႈ”- ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိ တ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်းႁဵၼ်းယူႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတၼွင်ၽႃၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၶူဝ်လမ်၊ မိူင်းၼွင်၊ ၼမ်ႉၸၢင်၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၵႃလီႉ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 1 ဝၼ်းလႂ် လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း 3 တႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၵွၵ်းပိဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵွၵ်းပိဝ်

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၸိုင် ၵပ်း သိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈၶူး ပၼ်ႇတိတ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ မၢႆၾူၼ်း 09421148748 ၼႆယဝ်ႉ။  

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းၶိုင်ႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇၵျွင်းသုင်းသွမ်း တီႈသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၵျွင်းလူင် ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇ ၵွၵ်းပိဝ်ပႅတ်ႈတင်းလင်လႄႈ တိုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉၵွႆထႅင်ႈတင်းၼမ် ႁူမ်ႈ ၵၼ်တင်းမူတ်း လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူမ်းၽတ်ႉသႂ်ႇသုမ်ႉမႂ်ႇ (ၽႃႈတဵၼ်ႉ) ဢၼ်ၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း ဝၢင်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆ 2 လင် မႅၼ်ႈငိုၼ်း 37 သႅၼ်ပျႃး။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/5/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယႂ်ႇလူမ်းလူင် ၽတ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၽတ်ႉဢဝ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇမုင်းႁိူၼ်း ၵွၵ်းပိဝ်လူႉၵွႆ တင်းမူတ်း 4 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း