Tuesday, May 21, 2024

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇသဵင်ႈငိုၼ်းဢေႇ ဢမ်ႇမီးၼီႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ၸွမ်းပိူင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တင်းမူတ်းဢၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ ယိင်း 10 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်
Photo by – Joa Wieng In/ ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢဝ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 20/3/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈႁဵၼ်းႁူႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းၵၢၼ်သႃသၼႃ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ လၵ်းလႅမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မႃးၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ ၸၢႆး 10 ၵေႃႉ – ယိင်း 10 ၵေႃႉ။ လၢႆးၸတ်းၸဝ်ႈၶဝ်တႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၶၢမ်ႇမဵတ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တေလႆႈၽွၼ်းလီၼမ်။ ၵုသူလ်ႁႂ်ႈလႆႈ၊ တၢင်းႁူႉႁႂ်ႈမီး။ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယဵၼ်ႇငႄႈလၵ်းလႅမ်ၵတ်းယဵၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၼီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၸတ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်။ တေ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ပိုၼ်းတႆး၊ လွင်ႈထမ်ႇမ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈၶဝ် မႃးယႅၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇမေႃသင်သေဢိတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႆး ယဝ်ႉၼႂ်း 3 ဝူင်ႈ၊ ဢၼ်မေႃၵူၵ်းၵူၵ်းၵၵ်းၵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈတႆးလီလီ။ ၵမ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းမေႃလီလီ ၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပူင် သွၼ်ပိုၼ်းတႆး ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပူင်သွၼ်ပၼ် လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈတီႈဝူတ်ႈတြႃးပေႃႈမႄႈ  တေပူင်သွၼ်ပၼ်လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃး ၼင်ႈသမႃႇထိ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ 1 ၵေႃႉ တေၵဵပ်းငိုၼ်း 3 သႅၼ်ပျႃး။ ငိုၼ်းၼႆႉ တႃႇလဵင်ႉလူၶဝ် ၶိုၼ်း တေႃႇဝၼ်းတေသဵင်ႈ 1 ၵေႃႉ 7,000 ပျႃး၊ တႃႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၶဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ်”- ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်
Photo by – Joa Wieng In/ ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢဝ်မႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢမ်ႇၶၢဝ်မႂ်ႇၼႆႉ တႄႇႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ထိုင် 18 ပီ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးယိင်းဢၼ်မႃးၶၢမ်ႇ သမ်ႉ တေမီးဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ။ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းယႆ၊ မိူင်းၼၢႆး၊ ၵႃလီႉ၊ ပၢင်လူင်၊  ၶူဝ်လမ်လႄႈ ၵဵင်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“လွင်ႈၶၢမ်ႇသၢင်ႇ – ၶၢမ်ႇၶၢဝ်ၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း လူဝ်ႇပၼ်ႁႅင်းတီႈဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ၼမ်။ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၶၢဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇသဵင်ႈငိုၼ်း ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်သေဢိတ်း။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈၵျေႃႇမူၼ်ႈ  သဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼမ်ပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇ။ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းသႃသၼႃ၊ ထိုင်လွၼ်ႉၵႅၼ်ၾိင်ႈငႄႈလိၵ်ႈလၢႆး ၽႃသႃ ႁဝ်း၊ ႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလၵ်းလႅမ်ပႃး ”- ၸဝ်ႈၶူး ထမ်မသီရိ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2022 ပၢင်ၶၢမ်ႇသၢင်ႇမႂ်ႇ – ၶၢဝ်မႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၼၼ်ႉ မီး ဢွၼ်ႇၸၢႆး ၶဝ်ႈၶၢမ်ႇ 120 ၵေႃႉ၊ ဢွၼ်ႇယိင်း 98 ၵေႃႉ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း