Tuesday, March 21, 2023

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းပႃးပၢင်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၼႂ်းထမ်မ – လေႃးၵ

Must read

ပွင်ဝၢတ်ႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ်
Photo by – Joa Wieng In/ ပွင်ဝၢတ်ႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ တေၸတ်းပႃးပၢင် ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈထမ်မလႄႈ လေႃးၵ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈသင်ၶၸဝ်ႈၵူႈၸႄႈဝဵင်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်  လွင်ႈတၢင်းဢွင်ႈတီႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေႁူမ်ႈၵၼ် ပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃးထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10-20/1/2023 ယူႇတီႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် တေ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တေႁပ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူႈၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပတ်း ပိုၼ်ႉ ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် 100 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတီႈၼႆႈ တေမီးပၢင်သွၼ်တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ပိူင်ႁေႃးတြႃး၊ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပရႁိတ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်း ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း လုၵ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼႃႈ ၵၢၼ် ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ဢၼ် ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ႇၼိုင်ႈ၊ တင်းလေႃးၵ – ထမ်မၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈၼင်ႇၵၼ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈသင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်း မႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်သေ လႅၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉၵၼ် မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈသင်၊ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးပၼ်ႁႃသင်၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႂ်းပၢင်ဝၢတ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွင်ဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ်
Photo by – Joa Wieng In/ ပွင်ဝၢတ်ႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ တိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေမီးပၼ်ပၢင်ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢင်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ပၢႆးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆး ႁေႃးတြႃး၊ ပၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တေမွၵ်ႇပၢင်းဢဝ် သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၶဝ် မႃးပၼ်ပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇ 1 ဝၼ်း 1 တူၼ်/ ၵေႃႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸဝ်ႈၶူးၵေႃးဝိတ (ထမ်မၵထိၵ) ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ဝတ်ႉလွႆၽြႃးမွၵ်ႇၶဝ်ႈ ဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈပူင်သွၼ် – ၾၢႆႇႁေႃးတြႃး။ ၸဝ်ႈၶူး Dr. တေႇဝိၼ်ႇတႃႉ ၽိပႃႇလ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး ႁူဝ်ၶေႃႈပူၼ်သွၼ် – ၶူးလၢႆးပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်။ ၸဝ်ႈၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ M.A မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ တၢၼ်ႈၶႆႈလႄႈ ပဵၼ်ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ႁူဝ်ၶေႃႈပူင်သွၼ် – ၾၢႆႇထိင်းသိမ်းပႂ်ႉပႃး ၶူဝ်းၶွင်မွၼ် သႃႇသၼႃႇလႄႈ ၶိင်းသိူဝ်(ၽူႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ) ဝတ်ႉသွၼ်ထမ်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ ပူင်သွၼ် – ၶူးလၢႆးပိၼ်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႅတ်းဝႆး ဢွင်ႇမၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တိုဝ်းၵမ်ဝၢတ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇ ၼၼ် မႃး ၶဝ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၾိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်း ၵေႃႈလႆႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်း ၼုမ်ႇၸၢႆးယိင်း ၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းထႅင်ႈ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 71/4 တႄႇဢဝ် 26/12/2022 ထိုင် 06/01/2023 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။ တေမီးသင်ၶၸဝ်ႈ တင်း ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းပဵင်းလႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း