Friday, March 1, 2024

ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ပရိဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း

Must read

ပၢင်ၶဝ်ႈဝတ်ႈ/ တိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတိုဝ်းၵမ် 75 တူၼ်။

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 15-26/1/2024 လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ထိုင် လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႉ သတ်ႉထႃး ဝၢၼ်ႈတဝ်း ဢိူင်ႇယၢင်းၵဵင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶဝ်ႈ ဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉတေႇၸဝမ်ႇသ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တိုဝ်းၵမ် ၼႂ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝၢၼ်ႈတဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းယဝ်ႉ တင်းမူတ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 75 တူၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်း 3 ၵျွင်း၊ မိူင်း ယၢင်း 2 ၵျွင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ 1 ၵျွင်းလႄႈ မိူင်းပဵင်း 5 ၵျွင်း။ ပေႃးယဝ်ႉ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတီႈ မိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းပဵင်းထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတဝ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 72 ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈတဝ်း၊ ပီၼႃႈ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 73 သမ်ႉ တေၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝတ်ႉၼွင်ၽႃ (ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ)။ ပီၵၢႆ ပွၵ်ႈထူၼ်ႈ 71 သမ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈငႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ တၢင်းၾၢႆႇမိူင်း/ ယူၼ်း (ၸၢဝ်းတႆးၶိုၼ်) တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တင်း သၢမ်ဢွင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈဝတ်ႉၽၢႆဝဵင်း ဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး၊ ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈပဝ်ႉ ဢိူင်ႇလွႆလူင်လႄႈ ဝတ်ႉယၢင်းႁူၵ်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း