Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသွင်ၵေႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ၸပ်း

ၶွမ်ႊမတီႊၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၵေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ယုပ်းၽၢၼ်ႈ ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်။ ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သိပ်းၵေႃႉပၢႆ...

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ) တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 08:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ငိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈၵျွင်းသုင်းသွမ်း ဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်...

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ် လူႉၵွႆၼမ် ယွၼ်ႉၽေးၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ

ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ လင်ၶႃးမုင်းၵွၵ်းပိဝ်ၼပ်ႉသိပ်းလင်ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/05/2020 မွၵ်ႈယၢမ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ၊ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉပဝ်ႇတူၵ်းႁႅင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼွင် ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်။ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ် ဝတ်ႉၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ လင်ၶႃးၵွၵ်းပိဝ် ၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း 14...

Latest news

- Advertisement -spot_img