Saturday, July 13, 2024

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းဝႆႉၽွင်းၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်း

Must read

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢၼ်ဢိုတ်းႁပ်းဝႆႉ တင်ႈတႄႇႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိုတ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

Photo by: ၸၢႆးမူၼ်း လုၵ်ႈၸုမ်းယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈ ဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 06/06/2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ) တင်ႈတႄႇပွတ်းၼႂ်ယၢမ်း 08:30 မူင်းတေႃႇထိုင် 12:00 မူင်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ် ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လႆႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ငိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်ၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈၵျွင်းသုင်းသွမ်း ဝတ်ႉသီရိမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။

- Subscription -

ၸၢႆးမူၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလဵဝ် ပေႃးၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း သႂ်ႇငိုၼ်းလႆႈတင်ႈတႄႇၼိုင်ႈႁဵင် တေႃႇထိုင် 3 မိုၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈပူၵ်းတင်ႈမႃးမႂ်ႇမႂ်ႇ ပႆႇပေႃးႁပ်ႉငိုၼ်းၼမ်၊ ပေႃးဝႃႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမႃးၵူႈပၢႆးပၢႆး ယဝ်ႉတႄႉ တေႁပ်ႉၼမ်ယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇတူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၶဝ်ႈထိုင်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽႅဝ်မႃးတၢင်းမိူင်းတႆးသေ 1.ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းလႄႈသင်။ 2.ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉလႄႈသင် လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၽွင်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ 2020 -ၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ 09/02/2020 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 4 လိူၼ်၊ သႂ်ႇငိုၼ်းၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈၵူႈလိူၼ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းသူၺ်ႇလူႇ ပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ်၊ မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 7 ပၢၵ်ႇပၢႆ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း