Wednesday, July 17, 2024

ၶႄႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်သိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်လူၵ်ႈ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈယႃ (ဝၵ်ႉသိၼ်း) ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇ ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင်လူၵ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 07/06/2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသိၼ်းႁႂႃ (Xinhua) ဢွၵ်ႇဝႃႈ- ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -ဝၢႆးသေထတ်းထွင်လႄႈၸၢမ်းတူၺ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပၢႆးမေႃယႃယဝ်ႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶႄႇ တေၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဝၵ်ႉသိၼ်း (Vaccine) ပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယူတ်းယႃ ရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆးရသ်ႉၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊသၢႆၽၼ်းမႂ်ႇ (COVID-19) ပဵၼ်သိၼ်ၵႃႉၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၶွင်လူၵ်ႈ/လုမ်ႈၾႃႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -
Photo:by Xinhua

ဝင်ၸိုဝ်ႉၵင်း ၽွင်းလူင်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးသႅၼ်ႉ လႄႈထဵၵ်ႊၼူဝ်ႊလူဝ်ႊၵျီႊ လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူၺ်ပိူၺ်ႇၵျိင်း ဝႃႈ- “ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝၵ်ႉသိၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ႁႂ်ႈပေႃးၵႅၼ်ႇၶႅင်ႁႅင်းၵိုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈသင်၊ ၵၢၼ်ၸၢမ်း တူၺ်းတၢင်းပၢႆးမေႃလႄႈသင်  ထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ” -ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၵ်ႉသိၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းလွင်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ ႁႅင်းၵတ်ႉမၼ်း”ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (08/6/2020) တူဝ်ႈလူၵ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 6,736,234 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃႁၢႆၶႅၼ်း 2,361,366 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆၵႂႃႇ 393,419 ၵေႃႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတိတ်းၸပ်းၼမ်သုတ်းထီႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢမေႊရိၵႃႊ။ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉမီး 1,924,327 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ တူဝ်ယူႇ 1,101,758 ၵေႃႉ၊ ယႃႈႁၢႆၶႅၼ်းယဝ်ႉ 712,252 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 110,179 ၵေႃႉ။ ၸိုင်ႈမိူင်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထီႉ 2 ပဵၼ်မိူင်းပရႃႇၸီး။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 တင်းမူတ်းမီး 236 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 82 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 148 ၵေႃႉလႄႈ  လူႉတၢႆ 6 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး သမ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 မီးသွင်ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

(ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇထႆး sanook.com)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း