Sunday, May 26, 2024

ဝတ်ႉလွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၸဝ်ႈ

Must read

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၼုင်ႈၶၢဝ် ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း  တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း တႃႇ 100 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Mr.Moon On/ ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ

ႁၢင်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၼုင်ႈၸဝ်ႈၶၢဝ်   100 ၸဝ်ႈ၊ တေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 9 ၶူပ်ႇ ထိုင် 15 ပီ၊ တေလႆႈၼုင်ႈၶၢဝ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉထၢၵ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းပႆႇႁိုင်ၼႆႉၵူၺ်းလႄႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေမေးၵုမ်းလုမ်း လႃႈတီႈယူႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းၼႆႉၵွၼ်ႇ၊ ယဝ်ႉၸင်ႇတေႁပ်ႉၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းတေၼုင်ႈၶၢဝ် တႃႇ 100 ၵေႃႉ”- ဝႃႈၼႆ။

Mr.Moon On/ ပၢင်ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ

တႃႇတေၼုင်ႈၶၢဝ် ပတိပၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼၼ်ႉ တေပၼ်ပၢင်သွၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ။ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်တေမႃးၼုင်ႈၶၢဝ် 100 ၵေႃႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႆႈထႃႁူဝ်ႁဵတ်းၸဝ်ႈၶၢဝ်ၵေႃႈလႆႈ ၊ သင်ဝႃႈဢမ်ႇၶႆႈထႃႁူဝ်ၵေႃႈ ႁပ်ႉသိလ် 8 သေ ၼုင်ႈၶူဝ်းၶၢဝ်ၵူၺ်းၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

 တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/12/2020 ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇထိုင် 15 ပီ ၼုင်ႈသၢင်ႇမႂ်ႇ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တႃႇ 100 ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ သၢင်ႇဢွၼ်ႇ 100 ၸဝ်ႈၼႆႉ ၼုင်ႈသၢင်ႇႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 1 လိူၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း