Sunday, May 26, 2024

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸတ်းပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်း

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ် သိလ်ထမ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 44 တူၼ်။  

Photo: Jao Wieng In/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်သိလ်ထမ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/2/2022 တေႃႇထိုင် 1/3/2022 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်း ။   

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်လႆႈၸတ်း ႁဵတ်းမႃး ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ 1) တႃႇၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃး ဝိၼီးတြႃးတေႃႇၸဝ်ႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ 2) တႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈ မႃးၶဝ်ႈပၢင်ဝၢတ်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းပႃးပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်။  ပၢင်းၸဝ်ႈသြႃႇ  7 တူၼ်သေ မႃးပၼ်တၢင်းႁူႉ  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းယူႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ၵၼ်ၼၼ်ႉ  ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်  10 ဝၼ်းၼႆႉ   လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ပၢႆးယူႇလီ တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

“ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးထိုင် ၼႂ်းပၢင်ဝၢတ်ႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပၢႆးယူႇလီၶဝ် တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းပိူင်ၵူႈဢၼ် ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼင်ႈယၢၼ်ၵႆၵၼ် သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ” –  ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶဝ်ႈဝၢတ်ႈတိုဝ်းၵမ်ပဵၼ်သင်ၶၸဝ်ႈတၢင်း ၸႄႈဝဵင်း သႅၼ်ဝီ၊ ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵႃလီႉလႄႈ မိူင်းၼၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ် ၼႂ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် တင်းမူတ်းတေမီး 90 တူၼ်/ ၵေႃႉပၢႆ။

Photo: Jao Wieng In/ ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ၽွင်းၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 09455584349 ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ Facebook – Jao Wieng In ၵေႃႈလႆႈ။

ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တိုဝ်းၵမ် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးသီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း