Sunday, May 26, 2024

တိူင်းသိုၵ်းၶူဝ်လမ် ၾႆးၾႃႉမွတ်ႇ ႁူဝ်ၶမ်ႈထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵပ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝဵင်း

Must read

ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၾႆးမွတ်ႈ တွၼ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈ ထပ်းၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း  ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈၶွင်ႇ သီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း လဵပ်ႈဝဵင်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Kholum Youth-ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

- Subscription -

တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၾႆး မွတ်ႇၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ႁိုင် 4 ၸူဝ်ႈမူင်း တႄႇဢဝ် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈထိုင် 9 မူင်း ၵၢင် ၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  လဵပ်ႈဝဵင်း ၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈ ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၶူဝ်လမ်ၼႆႉ ပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းတေႃႇထိုင် 8 မူင်း ဢမ်ႇၼၼ် 9 မူင်းၼႆ ၾႆးမွတ်ႇၵူႈၶမ်ႈ   ပဵၼ်သင်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။   ၶၢဝ်းၾႆးမွတ်ႇၼၼ်ႉႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  လဵပ်ႈဝဵင်း၊ လႅပ်ႈတေၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ပၢင်လူင် ၶူဝ်လမ် ၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉၼၵ်းပၵ်းၸႂ်ဝႃႈ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼႆသေ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵေႃႈၶဵင်ႈၶႅင်လိူဝ်တၢင်ႇတီႈ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ ၸွပ်ႇတူၺ်းတႄႉ ၶဝ်ဝႃႈ မေးၾႆးၾႃႉၼႆၶႃႈဝႃႇ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းသၢင်တႄႉ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတႄႉၼႆ ၶဝ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းတေ ဢမ်ႇပၼ်ၾႆးမွတ်ႇၶႃႈၼႃ ပေႃးဝႃႈၶဝ်ပၼ်ၾႆးမွတ်ႇၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်း ပိူၼ်ႈလၼ်ၶဝ်ႈမႃးၶဝ်ၼႆ တေငၢႆႈ ပဵၼ်လိူင်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇ။  ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ/ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵၢင်ၸူဝ်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝႃႈတေတႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် ဝဵင်းတီႈဢၼ်ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ် မီးၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းလွႆလႅမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ လၢႆလၢႆ ၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇယၢမ်းၼူၾႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႃႉ ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လႄႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇမၼ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသင်”- ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈလူင်း ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 2-3 ပွၵ်ႈ ။    ၵူၼ်းပၵ်းတႃၵၢၼ်မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ ၵႆႉပဵၼ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မႃး တႃႇၼႂ်း သိုၵ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း