Sunday, May 26, 2024

ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

Must read

မၢႆတွင်း ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈ တေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 38 တူၼ်။

Photo Credit to – ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 25/5/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ၶွပ်ႈတဵမ် 1 ပီ သေဢမ်ႇၵႃး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းပိုၼ်းပႃးထႅင်ႈသေ ယူႇတီႈၽူႈပွင်ၵၢင် ၸုမ်းပူၵ်းပွင် ဝတ်ႉႁူမ်ႈ ယဵၼ် တေယွင်ႈယေႃးပႃး သင်ၶတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႃႇ 38 တူၼ်။ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သီႇရိထမ်ႇမ ဝဵင်းဢိၼ်း ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၽိတ်ႈ ပၢင်းသင်ၶတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶဝ်ၸဝ်ႈ ပေႃးတေမီး ႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႃပၼ်တၵ်ႉၵႃႇဢၼ်တေ ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ် ႁဵၼ်းၵႂႃႇ ထႅင်ႈ သင်ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်းႁဵၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းထႅင်ႈၸိုင် ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈ ပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ် လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “မၢင်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယမႃးယဝ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ၸဝ်ႉတႄႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးႁႅင်းၸႂ် သိုပ်ႇၵၢၼ်ႁႅင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးၸိူင်ႉၼႆမႃး ၶႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈသင်ၶတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေမီးတၵ်ႉၵႃႇ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၸဝ်ႈၶဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to – ဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

ပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် ပီၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။ တင်းမူတ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 38 တူၼ်၊ ၼၢႆးၶၢဝ် 6 ၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 1 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2020  ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ၵူႈပီၸိုင် ယူႇတီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်ၼႆႉ တေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉထမ်မၸရိယ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵူႈပီ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ပၢင်ယွင်ႈယေႃး သင်ၶတႆး ပီၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တေမီးပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးထႅင်ႈ ပၢင်ၽုၵ်ႇတူၼ်းမႆႈ ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင် ၽႃ တႃႇ 2,565 တူၼ်ႈ ၸွမ်းသႃႇသၼႃ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း