Wednesday, July 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပႆႇၵိုတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်းတင်း PDF ပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈပႆႇ ယဵၼ်သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ဢဝ်ၻရူၼ်ႊမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လၢမ်းလိမ်းပိုတ်းယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်း ဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000 ပၢႆ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/06/2024 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 1,000...

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းသီႇပေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 01/07/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ 29/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၶမယ 503 - 504 ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 mm သွင်လုၵ်ႈ ယိုဝ်းမႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ ဢိူင်ႇၵၢင်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ...

ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/06/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်းႁၢၼ် ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တီႈၼႂ်းထဵင် သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ (ၶဝ်ႈၶႄႇ) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈသူင်ႇယူတ်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်မၢၵ်ႇၸုမ်းလႂ်...

ထဝ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ထိုင်ၶႃပုတ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ထဝ်ႈၸၢႆး ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထိုင်တီႈၶႃပုတ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် ဝႃႈၼႆ။    ဝၼ်းတီႈ 22/05/2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 မူင်း ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 50 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉပတဵင်ႇ တွင်ႇ ၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်လႄႈ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ့်ပႂ်ႉၵဵၵ့် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ့်ၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ မၢင်တီႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး။ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ့်ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁိမ်းတပ့် 503-504 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ - ၼမ့်တူႈ ၊ ႁိမ်းၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ - ၵျွၵ့်မႄး ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်

သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ - ဝၢၼ်ႈပၢင် ၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သဵင်ၵွင်ႈသေ ပလၢတ်ႈတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ  

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 85 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သဵင်ၵွင်ႈလူင်သေ ပလၢတ်ႈတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ လႆႈဢဝ်လုပ်ႇၵူၼ်ႈႁၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ထဝ်ႈယိင်း တေႃႇတိၼ်ႇပု ဢႃယု 85 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉတုင်းၸၢမ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈငူၺ်ႇယီႇပ လႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ယိုတ်းလႆႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 6  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 mm ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 2 လင် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈႁိမ်းလွႆၸဝ်ႈၶုၼ် ၾၢႆႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img