Thursday, April 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်လႄႈ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ့်ပႂ်ႉၵဵၵ့် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ့်ၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ မၢင်တီႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး။ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ့်ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁိမ်းတပ့် 503-504 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ - ၼမ့်တူႈ ၊ ႁိမ်းၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ - ၵျွၵ့်မႄး ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ...

ၵူၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်

သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ထိုင်တီႈၶႃပုတ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁႅင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈယိင်းတႄႉ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 23/1/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်း သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈတူင်ႈၸၢင်ႉ - ဝၢၼ်ႈပၢင် ၸူင် ၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႈၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ထဝ်ႈယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သဵင်ၵွင်ႈသေ ပလၢတ်ႈတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ  

ထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု 85 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းၸႂ်သဵင်ၵွင်ႈလူင်သေ ပလၢတ်ႈတူၵ်းၶိုၼ်ႈလႆ လႆႈဢဝ်လုပ်ႇၵူၼ်ႈႁၵ်း ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/1/2024 ထဝ်ႈယိင်း တေႃႇတိၼ်ႇပု ဢႃယု 85 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉတုင်းၸၢမ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ  

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ။ ဝၼ်းတီႈ 28/11/2023 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈငူၺ်ႇယီႇပ လႄး တႄႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်ထၢင်မႂ်ႇ တီႈႁူဝ်ၼႃးၾႃႉ ဢိူင်ႇၼမ်ႉမ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ယိုတ်းလႆႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 6  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႅၼ်း 120 mm ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆ 2 လင် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈႁိမ်းလွႆၸဝ်ႈၶုၼ် ၾၢႆႇ...

ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ (ႁိုဝ်) ၶူဝ်ၵျိၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ - ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇယႃႉၵွႆ လူႉၵူၼ်ႇပင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး တေသိုပ်ႇၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ။ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/10/2023 ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် တိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢၼ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တႃႇ...

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:40 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ပူၵ်ႉၼႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉမႂ်ႇၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယိူင်းဝႆႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 6 ႁဵင်သႅၼ်

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉ(ၵျွင်း) မႂ်ႇ ၵုင်းႁေႃ ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉၼၼ်ႉ ၼပ်ႉသွၼ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈတေ သၢင်ႈၵျွင်းၵေႃႇဢုတ်ႇသိူဝ်ႇပုၼ် တေသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 6,000 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ (လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း) 2023 ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝတ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီး။ ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ်...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆလွတ်ႈလႅဝ်း ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်တေႃႇ မႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (International Day of Action For Rivers) ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁၵ်ႉသႃ မႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (International Day of Action...

Latest news

- Advertisement -spot_img