Tuesday, May 21, 2024

တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ဝတ်ႉမႂ်ႇၵုင်းႁေႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယိူင်းဝႆႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 6 ႁဵင်သႅၼ်

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် တႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းဝတ်ႉ(ၵျွင်း) မႂ်ႇ ၵုင်းႁေႃ ဢၼ်ၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇႁူဝ်လိူၼ်မေႊၼႆႉၼၼ်ႉ ၼပ်ႉသွၼ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈတေ သၢင်ႈၵျွင်းၵေႃႇဢုတ်ႇသိူဝ်ႇပုၼ် တေသဵင်ႈငိုၼ်းမွၵ်ႈ 6,000 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉၵုင်းႁေႃ
Photo by – Sao Khun Inn/ ၽွင်းၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ

ပေႃးထိုင်မႃးလိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ (လိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း) 2023 ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃယဝ်ႉၸိုင် ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵေႃႇမတီႇ ဝတ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။

- Subscription -

ၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းလူႇၶၢမ်ႇ တႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇၼႆႉ ၵဵပ်းလႆႈမွၵ်ႈ 500 သႅၼ်ယဝ်ႉ။ ၵျွင်းမႂ်ႇၼႆႉ ဝူၼ်ႉဝႆႉ တေၵေႃႇသၢင်ႈ ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇသႃ ပီၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသိပ်း တေၵေႃႇသၢင်ႈ ၵျွင်းဢုတ်ႇ သိူဝ်ႇပုၼ်။ ဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇငိုၼ်း 5,000 – 6,000 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃၼႆႉ ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ် ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆး မႆႈမူတ်းလူႉသုမ်းဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃး ဢွင်ႈတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၵိင်းလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၵႂႃႇၵိင်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းထမ်း ထမ်ႇမႃႇယူင်ႇ။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ မီးသင်ၶ ၸဝ်ႈယူႇဝႆႉ 5 တူၼ် ။

လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ တႃႇၵူၼ်းထဝ်ႈ တေမႃးတိုဝ်းၵမ်သိလ် ၽွင်းၶၢဝ်းၼႂ်းဝႃႇသႃ 3 လိူၼ် တေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 18 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇတၼ ၶႂ်ႈႁူမ်းလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇ သၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈမၢႆၾူၼ်း ၸဝ်ႈၶူးဢိင်ႇတၵ 094-554-5349 ၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း