Sunday, May 26, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆလွတ်ႈလႅဝ်း ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႆလွတ်ႈလႅဝ်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်တေႃႇ မႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (International Day of Action For Rivers) ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ပဵၼ်ဝၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁၵ်ႉသႃ မႄႈၼမ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ (International Day of Action...

ၵူၼ်းဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁႃတူဝ်ပႆႇႁၼ်

ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းႁၢတ်ႈႁၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉတူႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃတူဝ် ပႆႇႁၼ်။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၵူၼ်းၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵျိၼ်း ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႅၼ်တူၵ်းၼမ်ႉ တူႈ တီႈၶူဝ်မႂ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ပႆႇႁူႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေႁႅၼ်းလူႇပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႈ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးတဵမ် 14 ဝၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်။ ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ သဵင်မုၼ်ၼွၼ်း ၽႄး ၶွပ်ႈတဵမ် 14 ဝၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ယိုၼ်ႈၸူးထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး တေလႆႈၶၢႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶၢႆႉၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလင် ယွၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈလိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇသဝ်း ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းရူတ်ႉၾႆး (မီးရထား) ၸိူဝ်းတေလႆႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ၼႂ်းပွၵ်ႉပူဝ်ႇတႃႇလႄႈ ပွၵ်ႉမၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး လင်ႁိူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၢၵ်ႇ တေလႆႈၶၢႆႉ ႁႃတီႈယူႇမႂ်ႇ...

SHRF သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး SHRF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းတင်း SSPP   တီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး  သူၼ်းဢီးႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၸွမ်းၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/12/2022 ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး SHRF ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8  /6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ၸုမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း...

ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပၢင်ၶႃး သီႇပေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇၾၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပၢင်ႇၶႃး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇၾၼ်း တီႈၵွင်ႇၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လၢၵ်ႈၽႃႉ/ မိတ်ႈၾၼ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶႃး ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈ ၵွင်ႇၵေႃႈ...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ...

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းၼႃႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လုတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2018 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 2 ၵေႃႉ၊ မႃးၵိုတ်း ၼႃႈႁိူၼ်း လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု 52 ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇသေ...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်တႄႉ လႆႈလူႉ သုမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မွၵ်ႇတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး သီႇပေႃႉ- လႃႈသဵဝ်ႈ။ မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img