Wednesday, July 24, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉတႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်း ၶွမ်ႊပၼီႊသၢင်ႈၾၢႆ ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်တေမႃးသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႈ

ဝၼ်းတီႈ 10/05/2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင်၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းသႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်းသၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 200 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ UNIGNERGY CO.LID ဢၼ်တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးလႅင် ။

- Subscription -

ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢုပ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊတေမႃးႁူပ်ႉထူပ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပၢႆႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းႁူႉၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ  ဢၼ်ၶဝ်တေမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ။  သင်ဝႃႈၶဝ်မႃးၼႆၵေႃႈ တိုၼ်းတေလိုပ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၺ်း ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊပၼီႊၼႆႉ ပေႃးၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇ ထၢမ်ၽႂ် ၶဝ်မႃးၸူးပူႇၵႄႇသေ ၵႂႃႇတူၺ်းၼမ်ႉၵမ်းလဵဝ်။  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3-4 ဝၢၼ်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉပေႃးဝႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတိုၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေယိပ်းပၢႆႉသေ သၢၼ်ၶတ်း လိုပ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊဢၼ်တေမႃးသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႈ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် သင်ဝႃႈ သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉၼႆၸိုင် တေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ဝႃႈ ၶဝ်တဵင်ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ ၼမ်ႉတိုၼ်းတေယိုင်ႈၶိုၼ်ႈ ပေႃးယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႆ မၼ်း တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သူၼ်၊ ႁူဝ်ႁႆႈၶႅင်းၼႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၵွႆတေလူႉတင်းၼမ်လၢႆ။ တေႃႈၼင်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၶဝ်ပႆႇတဵင်ၾၢႆၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၼမ်ႉၼွင်းၵူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးလုပ်ႈဝၢၼ်ႈ/ လုပ်ႈသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်တဵင် ၾၢႆ ၼႆ ၶႅၼ်းတေၼႃႇလိူဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်မႃးတဵင်ၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃးၼႆႉၸိုင် ဝၢၼ်ႈပွင်းမၼ်း တေၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းဝၢၼ်ႈ တေၺႃးလွင်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ၊ တႄႇဢဝ် တင်းၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင် ၼမ်ႉပွင်ႈ၊ မိူင်းပၢႆ ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 30 ပၢႆ ႁိမ်း 40  ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၸွမ်းသပ်ႉၼမ်ႉမႃႉ  တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ။   ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶဝ်ပေႃး ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး လူင်းထတ်းတူၺ်းတီႈၼမ်ႉမႃႉၼၼ်ႉ 4-5 ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉၵေႃႈၶဝ်ၸႅတ်ႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ။  ” ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတႃႇတေသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ/ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇသၢႆးလႅင် ထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢၼ်တေမႃးသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉမႃႈ

ၸၢႆးတဵင်းမိၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇၵၢၼ်ၵၼ်သေႁိူၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢၢၼ်း ပႂ်ႉသေ တေသၢၼ်ၶတ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်းပႂ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း တီႈတေၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈႁဝ်း မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းႁဝ်းတေပႂ်ႉဝႆႉ 2 ၵေႃႉ တေပၼ်ႇပူတ်ႈၵၼ် တေသႂ်ႇႁိင်ႇ/ ႁွၵ်ႈဝႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၶွမ်ႊပၼီႊၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၸိုင်ပေႃး တေလႆႈႁူႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလႆႈငိၼ်းႁွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇသေ တေဢၢၼ်းၵႂႃႇလိုပ်ႈ ၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆပႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း