Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း ဢႃယုယိုၼ်းယၢဝ်း

Must read

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆလွတ်ႈလႅဝ်း၊ ၵိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ပၢႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် လွင်ႈပႄးဢၼ်ပႃးပၢႆႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 11 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ တီႈႁိမ်းၾင်ႇမႄႈၼမ်ႉတူႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်းသူႈပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈ ႁႂ်ႈလႆႈလႆၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ၊ ႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉတူႈလႆႈမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ပၢႆႉယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ

ၸၢႆးထမ်းဢၢႆး ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင် မၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၾၢႆၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈ မႃးသၢင်ႈၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆလႄႈ ၼမ်ႉတေထူမ်ႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉတူႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တေႁူမ်ႈၵၼ် သၢၼ်ၶတ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ တီႈႁိမ်းၾင်ႇ ၼမ်ႉတူႈၼႆႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဢမ်ႇပၼ်မႃး။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ထိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈမႃး ၸႅၵ်ႇယႃႈယႃပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝူၼ်ႉထိုင်လွင်ႈႁူမ်ႇ လူမ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ။ ၵူၺ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇတီႈၽႅၼ်ႇၶၢဝ်ဝႃႈ “ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ” ။ တဵၵ်းႁၢင်ႈၽႃႇမိုဝ်း သႂ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇၶၢဝ်သေ မၢတ်ႇသႂ်ႇတီႈႁူဝ် သၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ လူၺ်ႈလၢႆးၵတ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူႈ ပၢင်ယွၼ်းသူးမႄႈၼမ်ႉတူႈ

ပၢင်ယွၼ်းသူးပၼ် မႄႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ပူႇႁဵင်၊ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လႄႈ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပႄးဢၼ်ပႃး ပၢႆႉလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ယွၼ်း သူးပၼ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသႂ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇၶၢဝ် သၢၼ်ၶတ်း “ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆ ၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ” လႄႈ တဵၵ်းႁၢင်ႈၽႃႇမိုဝ်း သႂ်ႇၼိူဝ်ၽႅၼ်ႇၶၢဝ်

ၾၢႆဢၼ်တေသၢင်ႈၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ တေမီးလၢႆလၢႆဢၼ်- ၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၵၢင် (ဢလႄႇယႄးယႂႃႇ) သၢင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်၊ ၾၢႆယႄး ယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် (ဢထႅတ်ႉယႄးယႂႃႇ) သၢင်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆလီလူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တွၼ်ႈၵၢင် သမ်ႉ ၾၢႆယႄးယႂႃႇလႄႈ ၾၢႆတီးတုတ်ႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သၢင်ႈၾၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၾၢႆယႄးယႂႃႇ(ၼိူဝ်) တေထူပ်းၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈၼမ်ႉလုပ်ႇ တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တင်းၼမ်လၢႆ တေတူၵ်းတႂ်ႈၼမ်ႉမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo By Thum Ai

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း