Wednesday, April 17, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ တေႁႅၼ်းလူႇပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႈ လူႉသဵင်ႈၼွၼ်းၽေးတဵမ် 14 ဝၼ်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၸတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း သွမ်းတၢင်တူဝ်ပၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်။

ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပၢင်ၵုမ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇလူႇတၢၼ်းယိုၼ်းၸူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ မိူင်းသီႇပေႃႉ သဵင်မုၼ်ၼွၼ်း ၽႄး ၶွပ်ႈတဵမ် 14 ဝၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်း တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၶမ်း ( မႁႃႇတေႇဝီႇ သူၺ်ႇၵျွင်း) ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။  

- Subscription -

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင် တႃႇပဵၼ်ပၢင်လူႇတၢၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်းယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းႁဝ်း ၼွၼ်းၽႄး ၶွပ်ႈတဵမ် 14 ဝၼ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ တေပၢင်းသင်ၶၸဝ်ႈ 11 ၵျွင်းသေ လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ။ ဢွင်ႈတီႈတေၸတ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈၵျွင်းၶမ်း။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈမွင်ၸႂ်ၸွမ်းတႄႉၶႃႈဢေႃႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁၵ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ႁၵ်ႉပႃး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈလူႇမႃး တႃႇပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်းၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ တင်းမူတ်းလႆႈဝႆႉငိုၼ်း 1,870,000 ပျႃး။ ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပွတ်း၊ သၢင်ႇၵၢၼ်း 1 ၸုမ်ႇလႄႈ ၶူဝ်းလူႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ မႁႃႇတေႇဝီႇ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် မိူင်းသီႇပေႃႉၼႆႉၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:25 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်း မိူင်းဢမေႊရိၵ) တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းၶူဝ်ႊလူဝ်ႊရႃႊတူဝ်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႊရိၵ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၽွင်းဢႃယု 91 ပီ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ ယူႇတီႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် တင်းၸဝ်ႈၼၢင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ႁႅၼ်းသွမ်းတၢင်တူဝ် ယိုၼ်ႈၸူးထိုင် ၸဝ်ႈၼၢင်း တီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 12 သမ်ႉ ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူႇတၢၼ်း ယိုၼ်း ၸူးထိုင်လႄႈ ၸုၵ်ႇ တဵၼ်း တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးထိုင် ဝိၺၢၼ်ႇၶႂၼ်ငဝ်းၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင် သုၶတိတီႈၵတ်းယဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လႄႈၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်ၼႆႉ မီးဝႆႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၢင်တဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 2 ၸဝ်ႈ။ ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိင်းမႃႇယႃႇရီႇလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်း ၵိင်ႇၼရီႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း