Friday, July 19, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 500 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၽွင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမၢးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်မႃးၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဝဵင်းလိူဝ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5 မူင်းၶိုင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉပဵၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်။ မၢင် ၸိူဝ်းပၢႆႈမႃး ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ။ ၵိုင်ႈၵၢင်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈၼႅတ်ႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ႁပ်ႉလဵင်ႉလူဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ်ၶဝ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းၼိမ်ယဵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉသေတႃႉ ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ PDF, KIA, TNLA ၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉႁွၼ်ႈထဝ်ႇယူႇ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းသူၼ်။ ၵူဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁိုၵ်ႉႁူပ်ႉၺႃးသေပဵၼ်ၽေးတေႃႇသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈ။

Photo : ႁၢင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူဝ်ၶူဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၼိဝ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵွႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ PDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 25 ၵေႃႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုတ်းလႆႈမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်။ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇလေႃႇတိုၵ်း PDF တၢင်းပၢင်ႁူႈလႄႈ ၼွင် ၶဵဝ် ဢွၼ်တၢင်း။ ယူႇတီႈ PDF ၸင်ႇလေႃႇတိုၵ်းၶိုၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း