Thursday, June 1, 2023

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ

Must read

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇတွင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းဝတ်ႉဝိႁၢရ်တႄႉ လႆႈလူႉ သုမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး ၵႃႈၶၼ်မွၵ်ႈ သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးတိုၵ်ႉမႆႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇတွင်း။ Photo by တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်း ၾႆးမႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မွၵ်ႇတွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယူႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး သီႇပေႃႉ- လႃႈသဵဝ်ႈ။ မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈႁၢင်ၼႃးလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။

- Subscription -
ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးတိုၵ်ႉမႆႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇတွင်း။

ၸၢႆးလႃႉထူၺ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်မႆႈၵႂႃႇတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 10 မူင်း။ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီးၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉတႄႉမႆႈမူတ်း။ ၵႃႈၶၼ်လူႉသုမ်းမွၵ်ႈ 2300 သႅၼ်ပျႃး။ ၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ဝႃႈပဵၼ်ၾႆးတဵၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၾႆးမႆႈ။ Photo by တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ

ဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇတွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉဝိႁၢရ်သွင်ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉတႂ်ႈသမ်ႉ ၵေႃႇဢုတ်ႇဝႆႉ ၸၼ်ႉၼိူဝ်သမ်ႉ ၵင်ႈၽႃမႆႉ၊ သိူဝ်ႇ ပႅၼ်ႈ၊ ပဵၼ်ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇလင်ၼိုင်ႈ ယၢၼ်ၵႆလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 22 လၵ်း၊ ယၢၼ်ၵႆသီႇပေႃႉမွၵ်ႈ 40 လၵ်း။ မီးၾၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၾႆးမႆႈ

“ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ၾႆးတဵၼ်းၶႃႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၼွၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ယင်းဢမ်ႇတိုၼ်ႇၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ႁွင်ႉပူၵ်း။ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉဢမ်ႇယူႇတီႈဝတ်ႉ။ ၵတ်ႉၵႃႈ ဢမ်ႇမႆႈပႃးၵူၼ်း။ တေႃႈၼင်ႇၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ် ဢဝ် ၵၼ်ပၢႆႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶႅပ်းတိၼ်” ။

ဝၢႆးၾႆးမႆႈ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ လူတ်ႉၶႄၾႆးလႃႈသဵဝ်ႈတၼ်းၶႄလႆႈလႄႈၾႆးဢမ်ႇတၼ်းလၢမ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း” ၼၢင်း ၸၢမ်ၶမ်း ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။
ဝတ်ႉဝိႁၢရ်မွၵ်ႇတွင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၾႆးယၢမ်ႈမႆႈယဝ်ႉ 2 ပွၵ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉသုမ်းၼမ်လိူဝ်ႁႅင်း သမ်ႉပေႃးဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ဝတ်ႉၵျွင်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/02/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင် ဝတ်ႉလွႆ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝၼ်း/ ၵုင်းၸူင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇၸပ်းၾႆးတဵၼ်းၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်းဝႆႉသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ႁွင်ႈ။ ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈတင်းလင် လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၾႆးမႆႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း