Wednesday, April 24, 2024

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ

Must read

ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလၢင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၵိုတ်းၼႃႈႁိူၼ်းသေ ၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လုတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၶမ်ႈၶိုၼ်း ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။

လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု 52 ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ Photo credit to Shur Htet Paing

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/7/2018 ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသွၼ်ႉၵၼ်မႃး 2 ၵေႃႉ၊ မႃးၵိုတ်း ၼႃႈႁိူၼ်း လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းၼၢႆႇ ဢႃႇယု 52 ၵေႇသိပ်းႁိူၼ်း ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉ ဢူၵ်းသၢႆႉ 1 တီႈ ၊ တိူဝ်ႉတီႈပဵမ်ႉ 1 တီႈ၊ ၶႃႈၾၢႆႇသၢႆႉ 1 တီႈသေ လုတၢႆထင်တီႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွင်းၼႂ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶိႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး သေ ႁွင်ႉဝႃႈ – ဢၢႆႈၸၢႆး ၊ ဢၢႆႈၸၢႆး ၼႆ သွင်သၢမ်ၵမ်း။ ၸႂ်ႉၽုၺ်ႇၽၵ်းတူႁိူၼ်း။ လုင်းၵျေႃႇဝုၼ်းၼၢႆႇ ၵႂႃႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူၵေႃႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ သၢမ်သီႇၵမ်းသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိုင်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း – တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်းၼၢႆႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈ သေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ႁပ်ႉ ၼႃႈတီႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၵေႇ သိပ်းႁိူၼ်း၊ ၵူႈပွၵ်ႈၼပ်ႉထိုဝ် သႃသၼႃပုတ်ႉ သေ ဝၢႆးမႃး ၶၢႆႉ ၵႂႃႇ ယုမ်ႇယမ်ၵိူဝ်းလီ သႃသၼႃ ၶရိတ်ႉယၼ်ႊ ၊ ပေႃးလုၵ်ႉသီႇပေႃႉမႃး ဝၢၼ်ႈသီႇသူင်ႇ ဢၼ်မီး ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈသုတ်းသုတ်း သၢႆႉမိုဝ်း တၢင်းဢွၵ်ႇၵႃႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၶဝ် – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်တၢႆမၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် (ၼႄႇသီးမၶျႃး) ၊ ၸွႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆ သူင်ထတ်းတီႈႁူင်းယႃ သေ ၶပ်းၶိုင်ပၼ် ပႃး ပၢင်ပူၼ်ႉတူဝ် ဝႆႉ – ၼႆ ၵူဝ်ႇမူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ဢမ်ႇမီးၶွပ်ႇလႅၼ် ၼၼ်ႉလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆႉ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ၊ ၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်းတၢႆ ၊ ၵူၼ်းၶၢႆႁၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်းတၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ တႃႇယူႇသဝ်းႁႃ ၵိၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ၊ လီၵူဝ် လီၽၢၼ် တႄႉ ၼႆ ၸၢႆးဢၢႆႈဢူး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ဢၼ် ယိပ်းၵွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပဵၼ်တၢင်းၵၼ် မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ၊ တပ်ႉပလိၵ်ႈ – ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႈသမ်ႉ မီးသိုၵ်းလွႆ သေ ဢမ်ႇၵႃး သိုၵ်းတႆး SSPP, RCSS ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း