Tuesday, May 21, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3

Must read

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း ၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ တီႈၼေႇ ပျီႇတေႃႇ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 11-16/07/2018 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးသေႃႇထေး ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တင်းမူတ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမွၵ်ႇထိုင်တင်းမူတ်း။ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်း KNPP ၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႇထိုင်ပႃးယူႇ။ ယူႇတီႈ KNPP ၵေႃႈ ၶဝ်တေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေမွၵ်ႇထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း တေမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈထိုင် လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊ ၸုမ်း မိူင်းလႃး NDAA ၊ ၸုမ်းၶၢင် KIA ၊ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး SSPP ၊ ၸုမ်းတဢၢင်း TNLA ၊ ၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႄႈ ၸုမ်းရၶႅင်ႇ AA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈပၢင်သၢင်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်း FPNCC ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၶႄႇ ၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်တႄႉ တႃႇတေၵႂႃႇ တေယၢပ်ႇယူႇ။ ၵမ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သေ တႃႉ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၸွမ်း လႄႈ လႆႈပႃးၵၼ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း ။ မိူၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈပၢင် ပိုတ်ႇပၢင်ၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လၢႆႁူဝ်ၶေႃႈ – တေပႃးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ၊ တေပႃးလွင်ႈ ပၢႆးယႅၵ်ႈၽိဝ်ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပိူင်လူင်တႄႉ တေမီး ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း၊ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢႆးႁိၼ်ႁႄႈလႄႈတီႈလိၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးယူႇ 5 ႁူဝ်ၶေႃႈ ၼႆႉ။ ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ သမ်ႉတေဢုပ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်ပူတ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ DDR ပေႃးၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵၢၼ်မိူင်း သမ်ႉတေပႃးမႃးလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇလႄႈ – သွင်တွၼ်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဝဵၼ်ႉ ဝႆႉၵွၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း