Sunday, September 24, 2023

TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉၵျွင်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ/ ၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ပၢင်လူင်လၢတ်ႈ။

Photo CJ-သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် ၼမ်ႉတူႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/5/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်း ဝတ်ႉဝိႁၢရ် တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သုထမ်ႇမ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  သိုၵ်း TNLA ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 2-3 ၵေႃႉ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉ။ ၶဝ်ထၢင်ႇထိူမ် လွင်ႈသင်သေ မႃးသွၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ၶဝ်သွၵ်ႈသေ ဢမ်ႇႁၼ် မီးသင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်း   ။ ၵွၼ်ႇတေမႃးသွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈလၢတ်ႈယူႇ တီႈၵျွင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသင် မီးၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်းၵူၺ်း လၢတ်ႈၼႄၸိူင်ႉၼႆ ၶဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇ တိုၼ်းၶႂ်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းတဢၢင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝတ်ႉဝႃး ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၾၢႆႇသိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းၸႅင်ႈလႅင်း၊ သိုၵ်းလွႆ ဢမ်ႇႁၼ်လွင်ႈ လၢၵ်ႇလၢႆးၽိတ်းပိူင်ႈသင်လႄႈ  ဝၢႆးလင်သွၵ်ႈတဝ်ယဝ်ႉ ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းလီလီယူႇ သင်ၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ၼႂ်းၵျွင်းၼႆႉ ၶဝ်သွၵ်ႈတူၺ်းမူတ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးဝႆႉႁွင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁွင်ႈၼွၼ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ႁွင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၶတ်းသေႃးဝႆႉ ၶဝ်ဢဝ်လဵၵ်းလိူဝ်ႈယႃႉသေႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်းၼႂ်းမၼ်း မီးတီႈၼၼ်ႈၵူၺ်း ၶဝ်ယႃႉသေႃးသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇ။ လွင်ႈၸႅတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉ  တႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ထူၵ်းၶူဝ်းလဵင်း ပႅတ်ႈမၢၵ်ႇမိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး”- ၸဝ်ႈၶူး သုထမ်ႇမ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵိူဝ်းယမ်သႃသၼႃႉပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼင်ႇၵၼ်သေ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵျွင်းၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီတႄႉတႄႉ  ၼႆသင်ၶၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ၵေႃႈ ၵႆႉမီးၸုမ်းဢူၺ်းလီႈ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်လူင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း