Thursday, May 30, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝၢၼ်ႈလီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit-ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇတီႈမၢၼ်ႈလီႈ သီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8  /6/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ/ ၸုမ်း မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉလၼ်ႈ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈ တေပဵၼ် မၢၵ်ႇပွႆႇပႃ  ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉၶၢႆၵၢတ်ႇ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းတုမ်းလႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  မၢတ်ႇၸဵပ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းတီႈလႂ် ပႆႇလႆႈႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁဵတ်း/ မႃးထိုမ်ႈသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ထတ်းတူၺ်းတႄႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းတႄႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းဝၢၼ်ႈ လီႈၼႆႉ မီးဝႆႉ သိုၵ်းသၢမ်ၾၢႆႇ။ သိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼမ်ႉ လၼ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်း မွၵ်ႈ 10 လၵ်းပၢႆ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8 သမ်ႉပဵၼ် ဝၼ်း တုမ်းၵၢတ်ႇလႄႈ ၵမ်ႈၼမ် ၸဝ်ႈၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်တေႃႉၵႂႃႇၶၢႆ တၢင်းၵၢတ်ႇဝၢၼ်ႈလီႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ် ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႉ တၢင်းမိူင်းၵိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇၶၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်မေႊၼႆႉၵူၺ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇမႃး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ သင်။  

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လီဢၢမ်းယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းမၼ်း ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၶဝ်ႁဵတ်း ၽႂ်တေႁဵတ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၶဝ်ႁဵတ်းၵူၺ်း”- ဝႃႈ ၼႆ။

ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼိမ်သဝ်း ၵတ်းယဵၼ် ၵႆႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၾႆးမႆႈ ၸွမ်းၵၢတ်ႇ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸွမ်းၵၢင်ဝဵင်း မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း