Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

တႄႇႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆ့မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ့်ပႂ်ႉၵဵၵ့် တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းရူတ့်ၵႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးလတ်းၽၢၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ မၢင်တီႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈမီး။

တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ့်ၵူတ်ႇထတ်းၵဵပ်းငိုၼ်းၼႆ့ ပဵၼ်ႁိမ်းတပ့် 503-504 ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ – ၼမ့်တူႈ ၊ ႁိမ်းၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇလႄႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ သဵၼ်ႈတၢင်း သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ့်မႄး ။ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လွၵ်ႇငိုတ်ႈပႃးၼႆ့ ပဵၼ်တီႈ ႁိမ်းၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးလွႆ ၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ – ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ့် ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႄႇႁူဝ်လိူတ်မၢတ်ႊၶျ်မႃးၼႆ့ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၼမ်၊ ၸတ်းပႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႈၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ့် တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ့်မႄး ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင့်ၼိုင်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း