Sunday, May 26, 2024

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး

Must read

သိုၵ်း TNLA တင်း PDF ယိုတ်းလႆႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်း မႃးတူင်ႉၼိုင် တၢင်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/11/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇ TNLA, PDF ယိုတ်းလႆႈ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇသိုၵ်းလွႆၶဝ် သိမ်းလႆႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ထွႆႁႅင်းသိုၵ်းၵႂႃႇတၢင်းသၢပ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်းၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းလွႆလိုပ်ႈလၢမ်းၶဝ်ထႅင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထွႆၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄးတႄႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်ယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/တူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 9 မူင်း ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးပွႆႇ မၢၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸွမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈ။ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉလႄႈ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ တီႈႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ ဢေႊသျိူဝ်ႊဝေႃႊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA, PDF ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶေႃ သၢပ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း