Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉထႅင်ႈ  

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း TNLA လႄႈ PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 7/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းပၢႆ ထိုင် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ၶူဝ်ၸၢမ်ၽိူၵ်ႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉလွႆမူပ်ႇ ဢိူင်ႇၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တၢင်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် 120 mm လႄႈ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ ယိုဝ်းၸူးသိုၵ်း TNLA, PDF ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈလွႆမူပ်ႇၼႆႉသေ သွင်ၾၢႆႇ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ တေႃႇထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ်လူင်း။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတပ်ႉ 365 တီႈမေႃႇ လဵၵ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵွင်ႈသေ လၵ်းပၢႆႈတီႈပၢင်တိုၵ်း 1 ၵေႃႉ။ သိုၵ်းလွႆသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 1 ၵေႃႉ သေ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈမိူဝ်း တၢင်းဝၢၼ်ႈဢူမ်မူႉယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 4 မူင်း သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ႁူမ်ႈႁႅင်း 100 ပၢႆ ၶဝ်ႈယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ် ၼႃးမႅဝ်း ဝၢၼ်ႈလွၵ်းလူင် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၵုတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးယိုဝ်းၸွႆႈ 3 လမ်း။

ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈပၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၵ်ႉသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်း TNLA, PDF ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႈႁႅင်ႈ ထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ၵေႃႉတင်း သိုၵ်း TNLA, PDF ဢဵၼ်ႁႅင်း 70 ပၢႆ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈထႅင်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း