Sunday, May 26, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 6  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၽိူၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈ တွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်လုင်းၺၢၼ်ႇထေး ဢႃယုမွၵ်ႈ 49 ပီ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈၸၢႆးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းမိူၼ်ၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်း မိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးတတ်းၶၢတ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁိမ်းၶူဝ်လူင် တၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 207 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆး 82 ၵေႃႉ၊ ယိင်း 125 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉၸၢင်ႈၶမ်းၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၵၢင်ႉမေႃႇ၊ တူင်ႈၸၢင်ႉလႄႈ လၢဝ် ၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးလႆႈ 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈဝတ်ႉၼမ်ႉႁူးၼွႆႉ မွၵ်ႈ 40 ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽၢႆၸၢမ်ႇ၊ မူးလေး။ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈႁၢႆးသမ်ႉ မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉလႄႈ ဝတ်ႉ ၼွၵ်ႈၵၢတ်ႇ မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း