Sunday, May 26, 2024

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2 ႁဵင်သႅၼ်

Must read

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် လူႉသုမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ပျႃး လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉလွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီး။

ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၵုင်းႁေႃ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ မိူဝ်ႈ 4/5/2023

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ် သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝိႁၢရ် ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ထုၵ်ႇၾႆး မႆႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ဢိင်ႇတၵ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းပဵၼ်ၾႆး ၾႃႉသျွတ်ႉ တႄႇမႆႈၸၼ်ႉသွင်လူင်းမႃးၸၼ်ႉတႂ်ႈ။ ႁဝ်းၸဝ်ႈထၢင်ႇတႄႉ ၾႆးၼႆႉ တႄႇလၢမ်းမႆႈမႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်းၵေႃႈ ၸင်ႇတေႁူႉၾႆးမႆႈၼႆသေ ပေႃးႁုပ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းဝတ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်း လႆႈသင် မႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်း။ ပေႃးမႃးၼပ်ႉတူၺ်း တင်းမူတ်း ၶၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,000 သႅၼ်ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈ ဝတ်ႉၼွင်ၵေႃႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃ မိူဝ်ႈ 4/5/2023

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းၾၢႆႇၶႄၾႆး လၢႆတီႈသေ ႁူမ်ႈၵၼ် မႃးၸွႆႈၶႄမွတ်ႇၵႂႃႇ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၾႆးၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇ တႃႇတေၶႄမွတ်ႇလူင်းၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇငၢႆႈ လၢႆၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇ။ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇၶႄၾႆး ပၢင်ၼိဝ်ႉ၊ ၼွင်ၵေႃႈ လႄႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၸွႆႈၵၼ်ႁူတ်းမွတ်ႇၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃၼႆႉ ပဵၼ်ဝိႁၢရ်ၵျွင်းဢုတ်ႇ သွင်ၸၼ်ႉ။ တင်းၼႂ်းဝိႁၢရ်သမ်ႉ သိူဝ်ႇဝႆႉမႆႉသၵ်း လႄႈ မႆႉၵႄႇတွၵ်ႈ။ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးသင်ၶၸဝ်ႈ 8 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

“တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ ၵူႈတီႈၵူႈမိူင်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ႁွမ်းလူႇတၢၼ်းမႃး တႃႇတေသၢင်ႈၵျွင်း မႂ်ႇၶိုၼ်း လူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈတီႈမၢႆၾူၼ်းၸဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈၵေႃႈလႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ် သႃသၼႃ ပေႃးတေ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵၼ် ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈၶူး ဢိင်ႇတၵ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝတ်ႉသီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ၼွင်သႅင်ၸုမ်ႉမိူင်း ၵုင်းႁေႃၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၵေႃႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယၢၼ်ဝဵင်း 18 လၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၼမ်ႉလၼ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇတၼ ၶႂ်ႈႁူမ်းလူႇတၢၼ်း ၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇ သၢင်ႈဝတ်ႉမႂ်ႇၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ် တီႈမၢႆၾူၼ်း ၸဝ်ႈၶူးဢိင်ႇတၵ 094-554-5349 ၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း