Thursday, May 30, 2024

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းႁိမ်းၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၶမ်း 3 ၵျၢပ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 6/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7:40 မူင်း ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ တိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ်ပူၵ်ႉၼႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈသေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇဝႆႉတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၵႂႃႇၶမ်းမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 100 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ။

ၵၢတ်ႇသီႇပေႃႉ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း တီႈၾၢႆႇဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ ၺႃး ၸူၼ်ၶႃႈ။ ၵူၼ်းမႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် လမ်းၼိုင်ႈ။ တိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ် ပူၵ်းၼႃႈတင်းသွင် ယဝ်ႉၵေႃႈ ပႃးၵွင်ႈလဝ်းၼိုင်ႈ ယိုဝ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ၶမ်းၵႂႃႇ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႇၼႆႉဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ၶမ်းသမ်ႉ 1 ၵျၢပ်ႈ တေတူၵ်းယူႇ 3,750,000 ပျႃး။ ပေႃးမွၵ်ႈ 3 ၵျၢပ်ႈတႄႉ တေဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉ တိုၵ်ႉမႃးပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ယင်းပႆႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈ ယင်းပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ – ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်သင်သေဢိတ်းယဝ်ႉ ။ႁႃယၢပ်ႇ ၸၢႆႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶႁႅင်း ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ။ သင်ဝႃႈ ၶၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇလူင်းထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေတုၵ်ႉၶလိူဝ်ၼႆႉ ထႅင်ႈဢမ်ႇ ႁၢင်ႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပေႃးၽႂ်မီးငိုၼ်းၵေႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်မႃးၸူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တေဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉၶဝ်ႈၸူၼ် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းၸိူင်ႉၼႆ မီးမႃး 2 ပွၵ်ႈ ပႃးပွၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/2/2023 ၼၼ့် ႁၢၼ့်ၶၢႆၶမ်းယီႇသျိၼ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးၸူၼ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပႃး ၶမ်းၵႂႃႇ 6 ၸွႆႉပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/4/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်းပျေႉဝ ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၼမ်ႉ လၼ်ႈ ၺွပ်းလႆႈ 1 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 2 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ သွၼ်ႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်း ၵၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း “တိတ်ႉသၢၼ်း” တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇငိုၼ်းတင်း ၶမ်း မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း