Saturday, June 22, 2024

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉၵွႆၼမ် သတ်းလဵင်ႉၵေႃႈတၢႆၼမ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ မီးလွင်ႈလူႉယႂ်ႇသုမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

Photo : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းပၢႆ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေတႃႉ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း ၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ   ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၼမ်  သတ်းလဵင်ႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈတၢႆၼမ်။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၢင်ၶိုၼ်းဢေႃႈၼၼ်ႉ။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ မၢၵ်ႇဢၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းမိူင်းယူႉၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ 5 လုၵ်ႈ ။ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵမ်း။ မၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ တိူဝ်ႉၺႃးသိုင်ႇၾႆး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းႁိမ်းႁိူၼ်းသေ တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလူႉၵွႆ ။ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပွင်ႇယွၵ်းလူင်ဝႆႉဢေႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉႁိူၼ်းၵူၼ်းလဵင်ႉမူၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လူႉသုမ်းၼမ်ဢေႃႈ မူလူင်ၶဝ် တၢႆ 4 တူဝ်ၼႆဢေႃႈၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လင် ” – ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ မိူင်းယုၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ် ၵႆႉလႄႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်လွၵ်ႇငိုတ်ႈ။ ၼႂ်းၵႄႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်သမ်ႉ လႆႈထူပ်းၽေးၸွမ်း။

Photo : ႁၢင်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ်တႄႉ   ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး  ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈ ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ။ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းလွၵ်ႇၶဝ်။ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွင်ႈၵူဝ် လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇမီးတီႈဝႃႈ ယဝ်ႉ ။ ပေႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼိုင်ႈၵမ်း ႁူဝ်ၸႂ်ပေႃးၶႂ်ႈတႅၵ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ မၼ်းတူၵ်းၸႂ်ၼႃႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈၶႃႈဢေႃႈ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇတူၺ်းၽႂ် ။ ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းတေႃႇမိူင်းပေႃးလႅင်းယဝ်ႉ ” –  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်း/ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ ၵိၼ်းၸႂ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ  ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းယူႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ လင်ႁိူၼ်း မီးၸမ် 200 မီးလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ ၸႅၵ်ႇဝႆႉပဵၼ် 2 တွၼ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႉမႂ်ႇလႄႈပွၵ်ႉၵဝ်ႇ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းဢိူင်ႇၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ 9 လၵ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း