Sunday, October 1, 2023

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းလႃး ႁိူၼ်းယေးတီႈၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸူၼ်ၶဝ်ႈတႅင်းတၢႆ

Must read

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 15 ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈလုမ်းလႃးႁိူၼ်းယေးၽူႈမၢၵ်ႇၵူၼ်းမီးလင်ၼိုင်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉၶဝ်ႈႁိူၼ်းဢၢၼ်းမႃးလၵ်ႉၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်သေ တႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆ။

Photo : ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမႄႈဝၢၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2023 ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၸၢဝ်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ယိင်းဢၼ်မႃးလုမ်းလႃးႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉ သမ်ႉႁွင်ႉသႅၼ်ႇလႄႈ ၸူၼ်ၼၼ်ႉတႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆသေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းပေႃႈလဵင်ႉၵႂႃႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ငိၼ်းဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၼၼ်ႉ တူၵ်းၸႂ် ၸူၼ် သေႁွင်ႉသႅၼ်ႇ ။ ၵေႃႈၺႃးၸူၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႅင်းတၢႆ။ ၸူၼ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈဢဝ် ငိုၼ်းၶမ်းပေႃႈလဵင်ႉ ၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇမွၵ်ႈ 60 သႅၼ်ပျႃး။ ၽွင်းၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၵေႃႈမီးၸေးၵၼ်ယူႇၵူႈၵေႃႉၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽႂ်ၵေႃႈၵူဝ်လႄႈဢမ်ႇႁတ်းတၵ်းသဵင်သင် ၼႆဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ၺႃးၸူၼ်တႅင်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈ ဢေးသူႉ ဢႃယုတိုၵ်ႉမီး 15 ပီ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းၺွင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႇ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလွႆ၊မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႄႈဝၢၼ်ႈ တီႈႁိူၼ်းပေႃႈလဵင်ႉၶႄႇ ဢၼ်ၸူၼ်ၶိုၼ်ႈၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵၼ်မီးမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီး ၸိူဝ်းယူႇႁၢင်ႇၵႆပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉလီမႆႈၸႂ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၼႆႉသေပွၵ်ႈ။   ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၸီႉၸမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း