Saturday, June 15, 2024

ဢွၼ်ႇယိင်းၵူၼ်း မိူင်းၵိုင် ထုၵ်ႇၸူၼ် ပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇၵႃႈၶၼ် လၢၼ်ႉပၢႆ

Must read

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 20 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇပၢင်သွမ်းသေ ပွၵ်ႈမႃး ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈပႂ်ႉၸူၼ်ပွတ်းတၢင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သုမ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၶမ်းလႄႈ ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း သိပ်းသႅၼ်ပျႃး။

ႁၢင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ထုၵ်ႇၸူၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 21 ပီ ထုၵ်ႇၸူၼ် လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶေႃး

ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 21 ပီ ၵႂႃႇပၢင်သွမ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်းသေ တေပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းမၼ်းၼၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ (တိုဝ်ႉသေႃႉ) ၺႃးၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉတၢင်း တီႈႁိမ်းၸမ်ၶူဝ်ၼမ်ႉၵုၵ်ႉ ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်း ၼၢင်းၵိုတ်း သေ လၢၵ်ႈၸၼ် လူင်းရူတ်ႉ၊ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၸပ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်း လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇပၢင်သွမ်း တီႈဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်းသေ ပွၵ်ႈမႃး ၊ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မႃးထိုင်တီႈတၢင်းၽႄၶဝ်ႈၵႂႃႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉၵုၵ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႉၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးပႂ်ႉ ႁႄႉရူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၼၢင်းၵိုတ်းသေ လေႃႈၵွတ်ႇ ငႅၼ်းၶေႃး ၸၼ်ႁုၵ်ႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းလူင်းၵႂႃႇ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉၾၢႆႇတႂ်ႈ ၶူဝ်ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇငႅၼ်းၶေႃး ပေႃႉထုပ်ႉတီႈၶေႃး၊ တီႈၵၢင်းမၼ်းၼၢင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၵမ်ႉ ၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ပိူင်ပဵၼ်
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 21 ပီ ထုၵ်ႇၸူၼ် တီႈမိူင်းၵိုင်

ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 21 ပီၼႆႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃတူင်ႇလၢဝ်း။ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း လႆႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ထိုင်တီႈဢိုၼ်ၼမ်ႉယၢပ်ႇ၊ ပေႃးထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆးဢွၵ်ႇမႃးပႃးလိူတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈႁႃႉ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ၸွပ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႆႉယူႇ။

ၶူဝ်းၶွင် ဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသမ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သႅၼ်း 125 သီလၢမ် 1 လမ်း မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း 600,000 သႅၼ်ပျႃး။ ပေႇႁူ 1 ၵူႈ 250,000 ပျႃး။ ငိုၼ်း 190,000 ပျႃး ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ပၢႆႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းတူင်ႇလၢဝ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2023 ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 6 မူင်းပၢႆ ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ထုင်ႉၼႃးၵွင်းမူး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ယိုဝ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းတၢႆ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ၸွႆႈမၼ်းၼၢင်း တၢႆထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် တူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ပႆႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း