Sunday, May 26, 2024

ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ (ႁိုဝ်) ၶူဝ်ၵျိၼ်ႇတီႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈသီႇပေႃႉ – ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇယႃႉၵွႆ လူႉၵူၼ်ႇပင်းမူတ်းယဝ်ႉ။

ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ၵူၼ်ႇပင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ်လူင်ၼမ်ႉသိမ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး သိုၵ်းလွႆၶဝ် သျွတ်ႉမၢၵ်ႇသေ မၼ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇမူတ်း ၵမ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ပီႇထီႇမႃးသျွတ်ႉထႅင်ႈသေ ၶူဝ်ၼႆႉ ၸင်ႇပုတ်းတူၵ်းၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇယဝ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉသိမ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပႆႇၵူၼ်ႇပင်းမူတ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသျွတ်ႉမၢၵ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၶူဝ်ၼႆႉ ၸင်ႇၵူၼ်ႇပင်း ၼႆယဝ်။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၶူဝ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆ ဢဝ် ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်ၼမ့်သိမ်ႇၼႆ့ ၵၢႆႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝဵင်းလိူဝ်ႇ – လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈ။ သင်ဝႃႈ ၶူဝ်ၵူၼ်ႇပင်း လူႉၵွႆၵႂႃႇ ၸိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႆႇၶူဝ်ၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/10/2023 ၼၼ်ႉ တီႈၶူဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉၵူၼ်ႇပင်းပႅတ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇၸၢင်ႈတႆႇၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵၼ်။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶူဝ်လူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၵုၼ်လူင် – ႁူဝ်ပၢင်ႇ ၵၢႆႇၸူးၵၼ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ် မိူၼ်ၵၼ်။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း