Friday, December 1, 2023

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူႈၾၢႆႇတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး

Must read

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢိၵ်ႇပႃးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၊ PDF ဢိၵ်ႇပႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸၵၸ ႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင် ႁေႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – ” ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူၺ်းတေႃႇ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ် IHL ၼၼ်ႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ- တီႉၺွပ်း တဵၵ်းငႅၼ်း ၶႃႈႁႅမ် ၊ မၢပ်ႇၼႄး တၢင်ႇတၢင်းၽိတ်း လွၵ်ႇငိုတ်ႈ တဵၵ်းၸႂ်ႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇလူၼ်ႉလိူဝ်၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းႁူဝ်ႉၵင်ႈသေ ပူၼ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်၊ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်ႇပင်းယႃႉလူႉပႅတ်ႈၶူးမိူင်း ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ၊ ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်းလႄႈ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်းၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႅၼ်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ တိုၵ်းတေႃးလုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း လႆႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇမႃးၶိူဝ်းယႂ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၼၢင်းသွႆႈၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႆႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼမ်လၢႆ။မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီလၢႆၸႄႈဝဵင်း။ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇ။မၼ်းမိူၼ်ဝႃႈ တင်ႈၸႂ်မႃးပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်းယဝ်ႉ။ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈမႃးဢေႃႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုပ်ႇလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇၸၢင်ႈသဝ်း။ၵူၼ်းမိူင်းမၢင်တီႈ ၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈမီး ။

ၼၢင်းသွႆႈၶမ်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၼႆႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – ” မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ်ပဝ့်မၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ။သိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်သိုၵ်း။တီႈတေႉမၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈၶမ်ယူႇဝႆႉၸွမ်း သႅၼ်ဝီၼၼ်ႉၵေႃႈ မီး။ဢၼ်ၶမ်ႈယူႇဝႆႉ တၢင်ႇတီႈၵေႃႈမီး ” – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်တႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆသေတႃႉ တီႈတေႉမၼ်း  တုမ့်တိူဝ့်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။သမ့်ပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇၵူၼ်း  ၶဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇ ။ ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ” – ၼၢင်းသွႆႉၶမ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပွၵ်ႈၼႆ တင်းသဵင်ႈႁူမ်ႈၵၼ် မီး 26 ၸုမ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆၸုမ်း။လႄႈ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း