Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႇသႂ်ႇ ႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃး ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇလင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၾႆးမႆႈ ႁူင်းႁေႃး ပတ်ႉတမျႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၾႆးမႆႈႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃး ၾၢႆႇလင်ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 12/11/2023

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင် မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၶႃႈဢေႃႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃးပတ်ႉတမျႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ရူတ်ႉၶႄၾႆး 2 လမ်း ၵႂႃႇႁူတ်းၾႆးမွတ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၼႆ လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈၼႄႈ။ တေပဵၼ်မၢၵ်ႇမဵဝ်းႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇဢဝ်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လုၵ်ႈယဝ်ႉ။

“မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းမၢၼ်ႈၸေႊႁႆး ႁိမ်းမၢၼ်ႈၶမ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သင် လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယူႇတီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႇယႃႇၵူင်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ 3 လင် ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း။

ၶၢဝ်းတၢင်း 4-5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သမ်ႉ ဢဝ်တရူၼ်း (Drop Bomb) ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈတပ်ႉၸၶၢၼ်းတိတ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၵူႈၶမ်ႈ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းၵႂႃႇ ၼိုင်ႈၶိုၼ်းလႂ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ 3-4  လုၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၶဝ်ႈဝဵင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း