Sunday, April 14, 2024

ၵူၼ်းၼုမ်ႇသီႇပေႃႉ ပၢႆႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  

Must read

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း မိူင်းပေႃးယဵၼ်လႄႈ တႃႇပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၶၢဝ်းမႆႈ ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပူင်သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊမႃး တေႃႇထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သႅၼ်းဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၸဵမ်ယိင်း ၸဵမ်ၸၢႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းထႆး ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းလႃးလႄႈ မျႃႉဝတီႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼမ် ထိုင်တီႈမိူင်းပေႃးယဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈၼႆႉ ဝၢၼ်ႈပေႃးႁၢမ်း မိူင်းပေႃးႁၢမ်း ၶႃႈယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ပီၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးမေႃသွၼ်ယဝ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢႃယု 15 ပီ လူင်း တႂ်ႈၵူၺ်း။ ထိုင်တီႈမႄႈ ႁိူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ပေႃးလႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ်ၶိုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်မၢဝ်ႇ သၢဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉသေ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ သီႇပေႃႉ ထူပ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းႁဵတ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ။ ထိုင်မႃးလိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇထႅင်ႈလႄႈ ၼႆႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ဝၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ယဝ်ႉ မွၵ်ႈလိူၼ်ပၢႆ ထိုင်မႃးလိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊၼႆႉ သိုၵ်းတႆး SSPP ႁဝ်း ၶဝ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၵဵပ်းသိုၵ်းထႅင်ႈၼႆသေ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇပၢႆႈထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ႁႃလႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ တီႈသီႇပေႃႉၼႆႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မၢင်ၸိူဝ်း ပွင်ႇၸႂ်သေ တႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းတႆး SSPP ႁဝ်းဢိူဝ်ႈၼႆသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵေႃႈ မီးၼမ်ယူႇ”- ပေႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းၸူး ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးၵုမ်ႇပၢႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း၊ ပိူၼ်ႈတေမႃးယူႇတႅၼ်းတီႈယူႇႁဝ်းယဝ်ႉ။ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းလူဝ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီး ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ၊ ၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ၊ ယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁႂ်ႈမႃးၸွႆႈၶိုင်ပွင်ၸိုင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း တေဢွင်ႇမၢၼ်ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ပွၵ်ႉမၼ်းဝႃႈၸိုင် တင်းမူတ်းတေမီး 11 ပွၵ်ႉ ပေႃးဢဝ်ဢိူင်ႇဝႃႈသမ်ႉ တေမီးမွၵ်ႈ 70 ဢိူင်ႇ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ယိုတ်းမိူင်း၊ သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းတႆး SSPP ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း