Wednesday, July 24, 2024

ႁိူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵတ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢႆ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈထမ်ႇမသ (ထမ်ႇမႃႉသႃႉ) ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 300 လင် ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၵႅင်း ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် သႂ်ႇဝၢၼ်ႈထမ်ႇမသလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 30 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ယူႇဝႆႉႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၢၼ်ႈထမ်ႇမသၼႆႉ မီးလင်ႁိူၼ်း 1000 ပၢႆ။ ဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ ၶိုင်ႈလၵ်းၼႆႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇတၼ်းဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးမူတ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ၵႂႃႇယွၼ်းယူႇသဝ်းတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈတိၼ်လွႆပုၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ဝၢၼ်ႈထမ်ႇမသၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်ၸပ်းသႂ်ႇတပ်ႉပလိၵ်ႈၵေႃႉပဵင်း  ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃႉၵရဵတ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းယၢင်းလႅင်ယိုဝ်းတိုၵ်းသေ ယိုတ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉၵူၺ်း။ ၸင်ႇဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယိုဝ်းတႃႇယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း